31.3.10

Ullamh a pháistí?

Tá sé deacair a chreidiúint go bhfuil éinne nach n-aithneodh Spongebob dá mbuailfidís leis, ach ar mhaithe Áine, atá tar éis roinnt mhaith da saol a chaitheamh ar thaobh dhorcha an Ghealaigh is cosúil, rinne me iarracht tús an chláir a uaslódáil go youtube.  Faroar, cuireadh cosc orm, de bhrí cóipcheart Viacom.  Cuirfidh mé ar piratebay.org é amach anseo. 

N'fheadar cén fáth a bhfuil Gaeilge ag Spongebob agus a cháirde?  An bhfuil baint éigin aige le seo?

Seo fíor léarscáil na tíre:

29.3.10

Cé hé cara cléibh Patrick Star?

Ullamh a pháistí?
Aidhe aidhe Captaen!
Níos airde fiú!
AIDHE AIDHE CAPTAEN!
Ó, cé a chónaíonn in anann ar bun an aigéin?
SPONGEBOB SQUAREPANTS!
É súiteach 's buí agus póiriúl ann féin?
SPONGEBOB SQUAREPANTS!
Más amaidíocht mhara atá uait i do chroí
SPONGEBOB SQUAREPANTS!
Bhuel suas ar an deic agus téimis ag spraoi!
SPONGEBOB SQUAREPANTS!


SPONGEBOB SQUAREPANTS!
SPONGEBOB SQUAREPANTS!
SPONGEBOB SQUAREPANTS!
SPONGEBOB SQUARE-PANTS!

17.3.10

Lá 'le Pádraig sna hArda

Thug mé aghaidh ar na cnoic inniu, don chéad uair i mbliana.  Aistir réasúnta ghearr atá i gceist de 22.5km nó mar sin.  Thóg sé 85 nóiméad orm an méid sin a dhéanamh, rud a scriosfadh mo staitisticí dá gcuirfinn san áireamh é.   Don chéad fiche nóiméad bhíos ar na bóithre fós, cé nach bóithre mhaithe ab iad, ach ar feadh deich nóiméad nó mar sin den fiche sin bhíos i mbun dreapa millteanach ag seasamh ar na troitheáin, mo scámhóga ar nós seolta ag alpadh gaoithe, mo chroí ar tí phléascadh agus gan níos mó na 6km san uair de luas fúm.  Faoin am a shroicheas barr an dreapa sin bhíos traochta agus cé go raibh bothar mín réidh romham ar feadh cúpla km, bhí mo chosa imithe ar fad.  Fós féin, táim sásta gur éirigh liom é a dhéanamh, mar tá sé tárlaithe amannta eile gur thosaigh mé an dreapa áirithe sin agus bhí orm stopadh.  Is comhartha maith é sin go bhfuil mé aclaí arís!
Isteach ansin sa choill liom agus tuilleadh dreapadh, ach anois ar loirg clochacha atá leagtha ag Coillte Teo. chun go mbéidis in ann innealra trom a úsáid i mbaint na gcrainn.  Tá ciorcad de 6km i gcesit timpeall na coille agus tá radhairc álainn de dheisceart Ascall na  nGall ann.  Níl mo cheamara ró mhaith agus ní léiriú mhaith ar fhairsinge an radharc an griangraf thíos. 
Tá súil agam go bhfuil sé soiléir go bhfuil airde éigin bainte amach agam!  Cé gur thóg sé 85nóiméad an aistir a dhéanamh chaith mé 10 nóiméad ar a laghad ag griangrafadóireacht agus nuair a dhéanam an aistir arís (Dé Domhnaigh b'fhéidir) bhéinn ag súil é a dhéanamh i 70 nóiméad nó mar sin.  Fan go bhfeicimid.

Tá fothracha tí ann freisin.  Níl stair na scéal na háite in aon chor agam, ach déanfaidh mé taighde ar an ábhar amach anseo.

9.3.10

Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge buailte arís orainn, ócáid bhliantúil a leanann seachtain go leith i mbliana, de réir dealramh.  Molaim a iarrachtaí Gaeilge breo bríomhar a chur ós comhair an phobail agus tá sé deacair an dea-éifeacht a bhíonn aige ag ardú (no b'fhéidir gurb fhearr caomhnú a rá) stádas na teangan anseo in Éirinn agus thar lear a shéanadh, bíodh is gur deacair b'fhéidir an éifeacht sin a thomhas go cruinn.

Caithfidh mé a adhmáil, cé go bhfuil Gaeilge líofa agam (dár liomsa ar aon nós!), go bhfuil laigeacht i mo chuid Gaeilge ó thaobh na gramadaí de, agus gurb é sin ceann de na príomh-fháthanna gur roghnaigh mé mo bhlagadóireacht a dhéanamh i nGaeilge.  Ó d'fhágas an scoil is dócha, 'séard atá in easnamh ná taithí labhartha agus scríofa agus bainim an-tairbhe as idirghníomhaíochtaí anseo i mo chúinne féin den idirlíon.

Mar sin, is minic a dhéanaim athbhreathnú ar a bhfuil foilsithe agam, agus is annamh nach bhfeicim botún éígin i chuile phost, cé go bhfuil súil agam go bhfuil feabhas éigin le sonrú.  É sin ráite áfach, ag breathnú ar iarracht an lae inné tá ceist gramadaí agam, ag díriú ar an abairt seo:
... tá sé éasca dearmad a dhéanamh gur seomra breise í  é an gháirdín gairdín i rith an samhradh tsamhraidh, agus táimid sásta  í  é a bheith arís againn.
An bhfuil botúin eile ansin a cháirde?  An bhfuil mo cheartúcháín i gceart? Má tá fiche botúin eile ann abair amach iad!

An ceist a bhí agam ná cad ba chóir a úsáid, 'é' nó 'í' sa chás seo:
... tá sé éasca dearmad a dhéanamh gur áis bhreise é/í an gairdín ...
'Sé sin le rá, an bhfuil an 'é/í' ag tagairt do 'áis' nó 'gairdín'?

7.3.10

Tiocfaidh Samhradh agus Fásfaidh Féar

Cé go bhfuil sé fuar fós, tá sé tirim grianmhar agus bhí crónan na lomairí faiche le chloisint timpeall orainn le seachtain bheag anuas.  Is portach cheart í and gháirdín s'againnse agus de ghnáth ní imímid amach ann go dtí deireadh Mí Márta nó Aibreán fiú, ach leis an ghrian ag taithneamh, cuireadh brú orm an féar a bhaint agus an trampoline a shocrú dos na páistí.  Bhí drogall orm, mar de ghnáth, bheadh mé sáite go mhurnán i láib agus salachar (cacamais an mhadaigh san áireamh) ag iarradh é a dhéanamh chomh luath sa bhlian.

Ach iontas na n-iontais, bhí an talamh tirim, cé nach mbaineann an ghrian an drúcht ón bhféar fós, agus tá dea-chuma anois ar an gháirdín agus muid lán sásta na ógánaigh a scaoileadh amach.  I rith an gheimhreadh tá sé éasca dearmad a dhéanamh gur seomra breise é an gairdín i rith an tsamhraidh, agus táimid sásta é a bheith arís againn.

Agus mé ag trácht ar chúrsaí gharraíodóireachta, tá ceist agam oraibh.

Is aoibhinn liom cumhracht chumhachtach an aitinn agus de bharr sin, bhailigh mé roinnt síolta ón thimpeallacht ag deireadh an tsamhraidh seo chaite.  Chuireas sa gháirdín iad ar nós go mbeadh claí bheag agam ós comhair an tí.  Bhíos ag súil go dtagadh fás éigin anuraidh, ach níor tháinig.  Tá cúpla ghais ag teacht aníos i mbliana, ach táid fíor bheag fós, níos lú ná 10cm go dtí seo.  Cheapas go dtagadh fás fíor-thapaidh orthú agus go mbeadh fadhb agam smacht a choimeád orthú, mar timpeall ar bhóithríní amach fán dtuath in aice linne, táid go h-iomlán i réim.  An é b'fhéidir nach n-oireann an cré atá agam dóibh, nó an gnáthach an tús mall seo?  B'fhéidir freisin gur thóg mé na síolta ró luath ó na claíthe?  Fáilte roimh ghach chomhairle.

2.3.10

Is liomsa é?

Daoibhse atá i bhur gcónaí in Éirinn ní fhéadfadh sibh ach an fheachtas seo a fheiscint go laethúil ar na meáin uile. Is beag aird a thug mé dó go dtí gur fhoilsigh Hugh Green a thuairim féin.

Cé atá i mbun an fheactais? Máirtín Mac Giolla Íosa, céile ár Uachtarán, atá luaite san alt ó RTÉ thuas agus is cosúil gurb é bun-thobar na meithle. Ach cén fáth go mbeadh Máirtín chomh tógtha le cruachás an náisiún? Nach bhfuil a dóthain le déanamh aige galf a imirt leis na dúnmharaithe agus mangairí drugaí san UDA? Quis Separabit?

B'fhéidir go bhfuil baint éigin le deireadh théarma a bhean atá le tárlú i 2011? B'fheidir go dtaithníonn an teach mór leo agus 'séard atá i www.yourcountryyourcall.com ná tús ar fheachtais thoghcháin. Más ea, is léir go bhfuil roinnt cáirde mór le rá aige agus roinnt acu sásta a n-ainm a chur leis an saothar.  Táid chomh sásta go bhfuil siad tar éis €2mn a chuir ann, agus má fheiceann sibh an fógraíocht, tuigfidh sibh go bhfuil an airgead á úsáid go flaithiúlach acu.

Ón nasc thuas feictear go bhfuil iar cheannaire Banc na hÉireann bainteach leis.  Tá Drury Communications (bunaithe ag cara buan ár dTaoiseach, Fintan Drury) páirteach freisin.  Dála an scéil bhí Fintan úd mar stiúraitheoir ar Anglo ar feadh roinnt blianta freisin.

Ach fan, tá nascanna suimiúla eile ann.  Cé ar leo an URL yourcountryyourcall.ie?
domain:   yourcountryyourcall.ie
descr:    Allied Irish Banks plc
descr:    BODY CORPORATE (LTD,PLC,COMPANY)
descr:    Discretionary Name
admin-c:   AJZ344-IEDR
tech-c:   AJS558-IEDR
renewal:   13-November-2010
FFS!

Hmm.  Le cáirde mar seo ... mar a dheirtear sa Sacs-Bhéarla.

Ní hé seo le rá nach fiú an suíomh.  A mhalairt atá i gceist.  Is ábhar grinn iontach atá ann, cé gur cúis buartha dhom é an oiread amadáin agus oinsigh atá sa tír agus iad lán-sásta a n-oinseachas a léiriú dúinn.

Is liomsa é?  Ní liom. Is le na bancanna é. Maraon leis an rialtas.