7.4.17

Nach mé an fear is fearr?

Is ocht mbliana go leith ó fhoilsíos an chéad blag anseo agus is fada an aistear atá déanta agam. I ndáiríre is chun taithí athghabháil ar scríobh agus gramadach na Gaeilge a chuireas tús le m'fhánaíocht agus bhíos díograiseach go leor ag an tús. Ag léamh mo chéad iarracht arís áfach, is léir ach raibh aon dul amu orm ag ceistiú cá bhfaigheann daoine an t-am é seo a dhéanamh go rialta? Ní raibh an t-am agamsa ar aon nós agus tháinig ídiú agus creimeadh ar m'iarrachtaí thar na blianta go dtí nach bhfuil ach ceann nó dhó in aghaidh na bliana.

Táim athruithe go huile agus go hiomlán i dtreo twitter agus is annamh a léim fiú blaganna anois, gan trácht ar iad a scríobh.  Dár ndóigh is ó twitter féin a threoraítear i dtreo blaganna mé agus táim cinnte gur giolc de mo chuidse a tharraingeoidh pé corrléitheoir a léann an méid seo.  Rothaí mór an tsaoil ag síor chasadh is dócha is cúis leis an mórathrú seo agus ní dóigh liom gurb olc an scéal é meath mo bhlagsa do stádas nó seasamh na Gaeilge.  

Ó am go chéile léim blaganna a scríobhas féin blianta ó shin agus baintear geit asam nuair a fheicim botúin lithrithe nó gramadaí. Go sábhála Mac Dé sin ón gcathú eagarthóireacht a dhéanamh ar gach ceann acu - táim sásta iad a fhágáil mar chlocha oghama ag seasamh os cionn uaigh m'aineolais nó b'fhéidir ag seasamh ar theorainn idir bhreacGhaeilge scoile leathchuimhnithe agus an Ghaeilge álainn atá ar mo thoil anois agam.  Hmmm.

Bhuel, pé scéal é, is soiléir dom nach bhfuil mo thuras curtha fúm fós agus ó am go chéile cuirim ceisteanna ar lucht léitheoireachta faoi chúrsaí teangan.  Is minic gur féidir an cheist a chur i bhfoirm giolc nó dhó agus freagra dá réir a fháilt gan mhoill ar twitter, ach anocht tá ceist agam a mheasaim a bheith ábhairín níos castaí.

Chuireas ar twitter aréir í ach b'fhearr liom é a leagadh amach arís anseo ar shlí níos éascaí le léamh, gan bheith ag cogaint mo smaointe síos go greimeanna céad beart 's daichead.

Is é an fear is fearr.

Am cheist a chuireadh orm ná cén fheidhm ghramadaí atá ag an dara 'is' san abairt thuas.  Tuigim an breischéim/uaschéim níos/is ach ní thuigim cén fáth go n-úsáidtear iad mar sin.  Chuardaíomar is sa theanglann agus ní fheicimse aon míniú ar an úsáid 'is fearr' ansin.  An bhfeiceann éinne eile?

Chuireamar an abairt thuas san aimsir chaite chun 'Ba é an fear ab fhearr' a fháil.  Anois, níl a fhios agam fúibhse ach screadann an t-athrú ó 'is' go 'ab' ansin COPAIL! i mo chluasa ar aon nós ach conas dhá chopail a bheith i bhfeidhm in abairtín chomh simplí le sin? Sin ceist an choinín bháin a chuir ar ár dtóraíocht ina diaidh muid ar feadh fiche nóiméad nó mar sin.

Chuimhnigh dalta amháin ar leabhar scoile a léamh a d'usáid 'ní ba' gach áit a bheadh súil agat 'níos' a fheiceáil, rud a chuir i gcuimhne domsa ceann de na tráchtairí ar GAA BEO  a leanann an nós seo gan teip. m.sh 'Ní ba fhearr' in ionad 'níos fearr'. Dála an scéil, cén canúint a dheireann 'ní ba' ar aon nós? Ach pé acu é, tá cruth an chopail air, nach bhfuil?

Chuardaíomar pota focal freisin áit a chonaiceamar rudaí ar nós 'toisc go raibh trealamh i bhfad níb fhearr in úsáid.' Aineoinn nach bhfuil 'níb' le fáil sa teanglann is soiléir go leor domsa gur leagan de 'ní ba' atá ann agus mar sin is breis fianaise é gur an chopail atá in úsáid chun an breischéim a dhéanamh sa Ghaeilge.  Anuas ar sin, más ionann 'níos' agus 'ní ba' an bhfuil copail i bhfolach ansin i 'níos'? An féidir le teangeolaí é seo a mhíniú dom i bhfoirm a bhféadfainn a mhíniú do dhaoine eile?

Mar chríoch, agus muid ag caint ar an uaschéim thug duine acu fá ndeara gur leis an iarmhír -est a ndéantar i mBéarla é. -est? Cad sa tsioc? N'fheadar an bhfuil gaol aige sin le briathar 'be' an Bhéarla (nó être na Fraincise)?

Gheallas don rang go gceisteoinn an t-idirlíon agus go mbeadh freagra agam dóibh an chéad oíche eile. Nár laga Dia sibh a shaoithe is a dhraoithe na Gaeilge!

24.2.16

Olltoghchán 2016 ... focal scoir.

Tá an feachtas beagnach thart anois agus deireann na meáin linn nach raibh mórán spleodar ann.  Mura raibh, caithfidh mé a admháil go bhfuilim bréan de faoin dtráth seo le mo thuair déanta agus mo €40 infheistithe agam le paddypower.com, ní féidir liom fanacht go dtí lá mór na gcomhairimh Dé Sathairn.

Táim ag ceapadh go dtitfidh cúrsaí amach mar seo

Fine Gael - 53 go 58
Fianna Fáil - 31 go 37
Sinn Féin -  28 go 34
Lucht Oibre -  8 go 11
AAA -  3 go 4
SD - 3 go 4
PBP - 2 go 3
Ŕéńúá - 2
Comhaontas Glas - 1 go 2
Neamhspleách - 16 go 21

ag braith ar cheatadáin vótaí mar seo:

Fine Gael 27-31%
Fianna Fáil 18-22%
Sinn Féin 17-21%
Lucht Oibre 6-10%

Eile 16-32%
Mar a tharlaíonn tabharfadh na pobalbreitheanna le fios gur mar seo a thitfidh cúrsaí amach, ach amháin vóta Shinn Féin, atá a titim le seachtain anuas.  Mura mbaineann siad amach an 17% sin, ní dóigh liom go mbainfidh siad an 28 suíochán sin amach.
Ach, An féidir braith ar na pobalbhreitheanna?  Seo mar a bhí siad don choicís deireanach i bhfeachtas 2011:

Déarfainn bunaithe ar seo, go rabhadar cuíosach cruinn, ag glacadh le go bhféadfadh torthaí athrú cúpla % ó lá go lá.  Tá sé suimiúil a fheiscint cé chomh cruinn is a bhí an suirbhé iarvótála.  Má fhoilsítear a leithéid arís i mbliana beidh tuairim mhaith againn tráthnóna Dé hAoine cad atá i ndán dúinn ar an Satharn. 

Dár ndóigh, ní mise amháin atá ag iarraidh tuar a dhéanamh.  Tá suíomh suimiúil irishelectionstats.com atá ag iarraidh samhaltú a dhéanamh ar bhonn staitisticiúil ar gach toghcheantar agus a fhoilsíonn tuar bunaithe ar an dochúlacht go dtoghfaí gach iarrathóir.  Seo an toradh iomlán thar gach toghcheantar ... 
Níl sé go hiomlán soiléir cén samhail atá in úsáid anseo, ach tá sé ag úsáid na pobalbhreitheanna a fhoilsítear ar irishpollingindicator.com. Déanann an suíomh sin iarracht ar na pobalbhreitheanna éagsúl a mheas chun an 'fhírinne' a scagadh agus seo mar a fheictear dó é:
Tá gach páirtí anseo laistigh den raon ar a bhfuilim ag braith, seachas (ar éigin) Sinn Féin agus cloífidh mé mar sin leis an dtuar thuas.

Neosfaidh an aimsir.

19.2.16

Torthaí an Olltoghcháin.

Ar nós sean stát Sóiveideach nó breacdaonlathas míleata mar san Éigipt fé láthair, táim chun torthaí an olltoghcháin a fhoilsiú seachtain roimh ré. Mura ndéanann muintir na hÉireann mo thuair a fhíorú an tseachtain seo chugainn, tá an locht go huile agus go hiomlán orthu ... tagann Die Lösung le Berthold Brecht chun cuimhne.

Pé scéal é, tá na torthaí seo bunaithe ar leibhéil tacaíochta dos na páirtithe éagsúla mar seo a leanas.

Fine Gael 27-31%
Fianna Fáil 18-22%
Sinn Féin 17-21%
Lucht Oibre 6-10%

Eile 16-32%

Sílim go dtitfidh an tacaíocht náisiúnta idir na raoin sin ag breathnú ar na pobalbhreitheanna le roinnt míonna anuas, ach mura dtiteann, dár ndóigh, is cur amu ama ollmhór an tsraith seo.

Mar achoimre, seo hiad na torthaí sna cúigí/mórcheantair éagsúla a thuaradh thuas.

Tuar Átha Cliath: FG-11(-3) SF-9(+5) FF-4(+3) LO-4(-11) SD-1 PBP-2 AAA-2 RN-1 CG-1(+1) N-6 GF-3

Tuar Chúige Laighin: FG-15(-5) FF-11(+3) SF-7(+4) LO-4(-4) N-1 SD-2 RN-1 GF-2.

Tuar Chúige Mumhan: FG-18(-3) FF-10(+2) SF-6(+3) LO-0(-6) AAA-1(+1) N-5 GF-3

Tuar Chúige Chonnachta: FG-7(-5) FF-4(+1) SF-2(+1) LO-0(-2) N-3 GF-3.

Tuar Chúige Uladh: SF-4(+1) FG-2(-3) FF-2 N-1

Daoibhse atá féith na matamaitice ionaibh is féidir libh na huimhreacha thuas a chur le chéile chun an tuar iomlán a dhéanamh.

Tuar: FG-53(-19) FF-31(+8) SF-28(+14) LO-8(-23) AAA-3(+1) SD-3 PBP-2 RN-2(-1) CG-1(+1) N-16 GF-11

Bhí 76 ag Fine Gael i 2011 ach chailleadar dhá fhothoghchán agus chailleadar triúr go Ŕéńúá, cé go dtógfaidh siad ceann Terence Flanagan ar ais.  Sin an fáth nach bhfuil ach 53+19=72 acu thuas.  Is amhlaidh an scéal don Lucht Oibre.  Bhíodh 37 acu, ach chailleadar Rósín Shortall go na SDanna, Tommy Broughan go N agus Colm Keaveney go FF. Chomh maith le sin, caithfimid cuimhniú go bhfuil an 11 sin fós i gcolún Gan Ghios.  Mar shampla tá John Lyons LO san iomaíocht do ceann acu sin agus mar sin, níl a shuíochán san áireamh mar cheann buaite nó caillte fós.

Is fiú breathnú siar ar na suíochán sa cholún sin, chun a fheiscint cad é an méid is mó a d'fhéadfadh gach páirtí a bhaint uatha. Dá mbainfeadh na páirtithe gach ceann ón gcolún GF ina bhfuil siad san iomaíocht seo mar a chríochnóidís.

Fine Gael - 58
Fianna Fáil - 37
Sinn Féin -  34
Lucht Oibre -  11
AAA -  4
SD - 4
PBP - 3
Rénúá - 2
Comhaontas Glas - 2
Neamhspleách - 21

Is féidir breathnú ar na huimhreacha seo mar féidearthachtaí, nó an uashmhéid a bhainfidh na páirtithe éagsúla ar dea-lá.  Má shuimítear leis na suíocháin atáim cinnte fúthu, seo mar a bhreathnaíonn cúrsaí.

Fine Gael - 53 go 58
Fianna Fáil - 31 go 37
Sinn Féin -  28 go 34
Lucht Oibre -  8 go 11
AAA -  3 go 4
SD - 3 go 4
PBP - 2 go 3
Ŕéńúá - 2
Comhaontas Glas - 1 go 2
Neamhspleách - 16 go 21

Cuimhnímís go bhfuil gach rud bunaithe ar an raon atá le feiscint san pobalbhreitheanna do gach páirtí.  Mar sin, már sháraíonn Fine Gael 30% is féidir leo 58 a bhaint.  Má sháraíonn Fianna Fáil 20%, is féidir leo 37 a bhaint. Má sháraíonn Sinn Féin 20%, d'fhéadfaidís 34 a thógáil, agus má sháraíonn an Lucht Oibre 10% d'fhéadfaidís 11 a thógail.

Tá scéal difriúil á insint ag na huimhreacha seo, nach bhfuil? Níl an rialtas ach deich ón sprioc anois, ach cuimhnímis freisin, bheadh orthu gach uile ceann lena bhfuil siad in iomaíocht ón gcolún GF a bhaint - rud nach tharlóidh ach ar an lá is fearr dóibh.  É sin ráite, is é an chéad uimhir an uimhir atáim ag súil leis le gach páirtí.

Sin agaibh mar sin toradh mo shaothar.  Táimse ag buaileadh trasna anois go paddypower.com chun €50 a infheistiú.

Olltoghchán i dTuaisceart Átha Cliath.

Tá ceithre thoghcheantar fágtha ar bhruach thuaidh abhainn álainn na Life agus déanfaidh mé tuar ag gach ceann acu anois chun m'aistear timpeall na tíre a chríochnú.

Áth Cliath Lár.  Tá suíochán amháin á chailliúint anseo rud a chinntíonn dícheannadh de dhuine éigin mór le rá. Thóg sé roinnt blianta ar Mary-Lou McDonald SF a suíochán a bhuachaint anseo nuair a bhí ceithre cinn ar fáil, ach leis na hathruithe teorainn a cuireadh i bhfeidhm anseo tá sí níos láidre anois ná mar a bhí riamh.  Críochnóidh sí ar bharr an chéad comhairimh le gar go cúóta aici agus is í an t-aon duine anseo a bheinn cinnte go dtoghfar iad.  Beidh cúigear eile ina diaidh ar thóir an dhá suíochán deireanach - Paschal Donohoe FG, Joe Costello LO, Maureen O'Sullivan N, Mary Fitzpatrick FF agus Christy Burke N. Ní chuireadh sé ionadh ar bith orm dá dtoghfaí aon bheirt as an gceathrar sin, ach déarfainn gur duine as Donohoe FG agus Costello LO a dtógfaidh an chéad acu ag úsáid aistrithe ón duine eile.  Beidh Fitzpatick FF bocht san iomaíocht cinnte ag iarraidh sean-suíochán Bhertie a bhuachaint ar ais, ach is snámh in aghaidh easa (agus in aghaidh aistrithe) a bheidh sí. Idir Christy Burke & Maureen O'Sullivan a bheidh an ceann deireanach mar sin, agus ar deireadh déarfainn go gcoimeádaidh O'Sullivan é.

Tuar: SF-1 FG-1 N-1.

Áth Cliath Thuaidh Thiar. Tá trí suíochán le buachaint anseo mar a bhí i 2011 ach tá an domhan athruithe ina hiomlán ó shin i leith.  Thóg an Lucht Oibre dhá cheann ansin ach ceann amháin le Róisín Shortall SD atá anois mar bhall de na SDanna.  Tógfaidh sí a suíochán arís fén mbrat nua agus tógfaidh Dessie Ellis SF a shuíochán freisin, ar bharr an chéad comhairimh is dócha. Beidh an tríú suíochán idir an dara iarrathóir ó Sinn Féin, Cathleen Carney Boud SF agus John Lyons LO a thóg an dara ceann don Lucht Oibre i 2011.  Tá sé an-deacair iad a scarúint óna chéile, ach ag breathnú ar laigeacht na dtorthaí ag an Lucht Oibre sna toghchain áitiúla i bhFionnglas agus i mBaile Munna i 2014 agus iad a chur i gcomparáid le torthaí Shinn Féin, déarfainn go dtógfaidh Carney Boud ar deireadh é.  É sin ráite, beidh Lyons in ann braith ar roinnt aistrithe ón Léine Gorm nach bhfuil seans ar bith dá chuid féin aige, agus de bharr sin, caithfidh mé an ceann seo a fhágáil i gcolún GF.

Tuar: SD-1 SF-1 GF-1.

Cuan Átha Cliath Thuaidh. Tá an ceann seo fíor dheacair a thuar mar is meascán de dhá toghcheantar ó 2011 é, leis na sé suíochán a bhíodh ann á athrú go cúig. Beidh corp amháin dá bharr mar sin, ach níl éinne eile de na teachtaí atá suíochán fé láthair acu cinnte faoina dtodhchaí ach amháin Richard Bruton FG a thógfaidh a suíochán arís, agus Seán Kenny LO, atá ag dul ar scor. Ba chóir go mbeadh suíochán anseo do Shinn Féin agus beidh gar go leor go cúóta acu, ach ar fáth éigin tá siad á roinnt idir beirt, rud a chuireann i mbaol é dár liom. Beidh vóta níos ísle ná Sinn Féin ag Aodhán Ó Ríordáin LO dár liom ach níl sé á roinnt le héinne agus tógfaidh sé suíochán ar deireadh ag úsaid aistrithe ó Fhine Gael. Tá suíochán ag Terence Flanagan RN a bhuaigh sé d'Fhine Gael i 2011 ach ní dóigh liom go bhfuil dóthain daoine atá greamaithe sna 1950aí chun é a thoghadh faoi bhrat Ŕéńúá.  Ba chóir go mbeadh suíochán ann d'Fhianna Fáil freisin ach maraon le Sinn Féin tá siad á roinnt idir bheirt, ach fós féin, cheapfá go mbeadh dóthain d'ainm ag Seán Haughey FF an líne a thrasnú (faraor).  Sin tríur a dhéarfainn a bheidh slán, rud a fhágann Tommy Broughan N, Finian McGrath N (agus b'fhéidir Averil Power N fiú) ag troid le iomaitheoirí Shinn Féin don dhá suíochán deireanacha.  Dár liom tógfaidh ceann de na iomaitheoirí Shinn Féin ceann acu ar deireadh, rud a fhágaidh Broughan N agus McGrath N ar thóir an ceann deireanach.  Cá bhfios cé acu a thógfaidh é?

Tuar: FG-1(-1) FF-1 LO-1 (-2) SF-1(+1) N-1.

Finegall. As go brách, go Bá Bhinn Éadair is tiocfaimid abhaile in am don tae. Seo deireadh ár dturas agus níl ach seachtain nó mar sin go bhfeicfimid an bhfuilim ceart nó mícheart le mo rámhaillí míchéillí. Tá cúig suíochán anseo anois, ait a raibh ceithre cinn, rud a thabhairfidh misneach is dócha do chuile dhuine.  Tuigim cén fáth go bhfuil na Léinte Gorma ag rith a bheirt arís, ach níl dhá cúótá anseo dóibh.  Is dócha gurb é an tAire James Reilly FG a thiocfaidh slán.  Bhíodh Fianna Fáil láidir anseo i gcónaí agus is dócha go bhfuil dóthain ama caite acu sa phurgadóir ionas go dtiocfadh suíochán amháin ar ais chucu - Darragh O'Brien FF is dócha a thógfaidh é.  Thóg Clare Daly N suíochán anseo don Páirtí Sóisialach i 2011 ach beidh sí ag rith mar Neamhspleáchach anois - fós féin tá a suíochán slán dár liom.  Bhíodh suíochán don Lucht Oibre anseo i gcónaí nuair nach raibh ach ceithre cinn sa toghcheantar, de bharr tacaíocht ó na ceardchumainn san aerfort, ach dár ndóigh tá rudaí titithe as a chéile le blianta beaga anuas. Ag breathnú ar na torthaí áitiúla ó 2014, ainneoin go raibh titim tubaisteach i vóta an Lucht Oibre, déarfainn go bhfuil dóthain tacaíochta fós acu a bheith gar go cúóta agus tabharfar Brendan Ryan LO slán ar aistrithe Fhine Gael.  Fágann sin suíochán amháin nach mbeidh cúóta ag éinne é a bhaint amach.  Ach dár ndóigh, is minic gur leor leathchúóta an ceann deireanach a thógáil agus im thuairimse, beidh an dara iomaitheoir ó Fhine Gael fós san iomaíocht ar deireadh.  Beidh an Comhaontas Glas anseo freisin, agus fiú an iomaitheoir ó Shinn Féin.  Beidh an AAA ann freisin, cé do gceapaim gur vóta Clare Daly atá sa cheantar seo, seachas vóta AAA nó ULA nó pé ainm atá glactha acu na laethanta seo. Braitheann gach rud ar an t-ord ina bhfuil siad tar éis cúpla comhairimh.  Os rud é nach bhfuil buaiteoir soiléir, fágfaidh mé i gcolún GF é.

Tuar: FG-1(-1) FF-1(+1) LO-1 N-1 GF-1

Ag cur na daichead a ceathair suíochán ó Áth Cliath le chéile seo mar a thitfidh cúrsaí amach san ardchathair dár liom.

Tuar: FG-11(-3) SF-9(+5) FF-4(+3)  LO-4(-11) SD-1 PBP-2 AAA-2 RN-1 CG-1(+1) N-6 GF-3

Sin agaibh é.  Foilseoidh mé post amháin eile sa sraith seo ag tabhairt uimhreacha don tír iomlán.

18.2.16

Olltoghchán na hArdcathrach ... ar lean.

Áth Cliath Ráth Dúin. Tá trí suíochán sa toghcheantar nua seo in áit an sean toghcheantar Áth Cliath Theas ina raibh cúig.  Dár ndóigh bheadh sé i bhfad níos deacra at theachtaí a suíochán a choimeád anois i dtoghcheantar trí-shuíochanach, ach tá ceathrar acu anseo atá chun tabhairt faoi.  Táim lánchinnte go dtoghfar beirt acu. Tá Shane Ross N slán agus Alan Shatter FG leis.  Táim chomh cinnte céanna go bhfuil suíochán Alex White LO imithe. Fágann sin Peter Matthews N a thoghadh mar theachta Fhine Gael san iomaíocht don triú suíochán.  Tabharfainn dó é freisin ach amháin go bhfuil amhras orm gur féidir le triúr chomh Fine Gaelach seo a bheith tofa in aon toghcheantar amháin.  Tá seans beag ann mar sin go dtógfaidh An Comhaontas Glas nó fiú Nic Cormaic SF pé vóta 'clé' atá anseo.  Ar deireadh áfach, is dócha gur Matthews a thógfaidh é.

Tuar. FG-1 N-2

Áth Cliath Theas-Lárnach. Ón toghcheantar fíorchoimeádach thuas táimid ag smaoineamh anois ar cheann de na toghcheantair is 'clé' sa tír, má ghlactar le vótaí ar son an Lucht Oibre mar vótaí clé.  Gach seans gur glacadh leis mar sin i 2011 ach ní dóigh liom go nglacfaí a thuilleadh. Tá suíochán amháin á chailliúint ón dtoghcheantar seo agus níl seans ar bith acu mar sin dhá shuíochán a choimeád. Tuigeann siad an méid sin is dócha agus níl ach duine amháin sa iomaíocht acu.  Déarfainn go gcoimeádfaidh Eric Byrne LO a shuíochán ar deireadh.  Beidh i bhfad thar cúóta ag Aengus Ó Snodaigh SF freisin, chomh méid sin is go bhfuileadar ag déanamh iarrachta dhá cheann a bhaint. Tá ceann amháin cinnte dearfa ach ní bheinn ródhóchasach faoin dara ceann.  Beidh Joan Collins PBP slán freisin ach ní dhéanfaidh na cásanna cúirte a chuirfidh i mbéal an phobail í dochar ar bith dá vóta. Beidh gar go cúóta ag Catherine Byrne FG anseo freisin agus ní bheidh sí á roinnt le héinne.

FG-1 SF-1 LO-1(-1) PBP-1

Áth Cliath Thiar-Meán. Bhain an rialtas ceathair as ceathair an t-am deireanach, éacht nach n-éireoidh leo a athdhéanamh an t-am seo.  É sin ráite, ní dóigh liom go dtitfidh cúrsaí an méid sin ionas nach mbeidh ceann amháin acu.  Mar sin, beidh Frances Fitzgerald FG agus Joanna Tuffy LO slán.  Tá sé cinnte freisin go mbeidh cúóta ag Eoin Ó Broin SF anseo. Tá sé i bhfad níos deacra an suíochán deireanach a thuar.  Cinnte, beidh John Curran san iomaíocht, mar a bheidh Gino Kenny PBP agus McNally SD.  Seo b'fhéidir an t-aon áit sa tír go bhfuil seans ag na SDanna suíochán nua a bhaint agus braitheann cúrsaí ar cá háit a théann an vóta ollmhór a fuair an Lucht Oibre an lá deireanach.  Fágfaidh mé i gcolún GF é.

FG 1 (-1) SF-1(+1) LO-1(-1) GF-1

Sin é Deisceart agus Iarthar na Cathrach déanta agam, agus críochnóidh mé m'aistear timpeall na tíre le tuaisceart na Cathrach ar ball.