21.12.09

Fuck You I won't do what you tell me!

Óráid eile ón Teachta Gogarty an ea?Ní hea. Tá feachtas facebook tar éis Killing in The Name Of le Rage Against the Machine a threorú go bharr na cairteanna Shasannach. LOL.

Tá'n cleas chéanna á imirt anseo in Éirinn freisin agus feicimid Oíche Nollaig an éireoidh leo.Níl mórán baint ag an bport a roghnaíodh leis an Nollaig ach is maith an teachtaireacht an curfá.

An bliain seo chugainn b'fhéidir gur "Bullet in the Head" mar #1 a bhéas mar aidhm acu?

Believin’ all the lies that they’re tellin’ ya
Buyin’ all the products that they’re sellin’ ya
They say jump and ya say how high
Ya brain-dead
Ya gotta fuckin’ bullet in ya head

Just victims of the in-house drive-by
They say jump, you say how high
Ar aghaidh go deo go mbeirimid bua!

20.12.09

Béasach Léaspach

Fad is atá mé anseo, seo eachtra bheag a thárla sa teach s'againne. Bhíos ag labhairt lei féin ag déanamh trácht ar rud éigin fíor-thábhachtach agus cad a bhí ar siúl aici? Ag téacsáil ar an nguthán! Chailleas m'fhoighne tar éis cúpla nóiméad.
Have you any idea how rude it is to be texting when I'm trying to talk to you?
agus amach liom as an seomra, ar buile.

Nuair a d'fhill mé cúpla nóiméad ina dhiaidh sin cad é a bhí le rá aici liom?
Maybe you don't realise how rude it is to talk to someone who's trying to text?

Touché!

Bliain eile curtha isteach againn ...

... cé gur léir nach bhfuil bliain d'obair le sonrú anseo!

Mar is iondúil, tosnóidh mé an giota seo ag iarradh maithiúnas as ucht an easpa obair anseo le déanaí. Sular thosnaigh mé mo bhlagsa is minic a thugainn fá ndeara chomh minic is a phléití easpa scríobhnóireacht ar bhlaganna ach tuigim go maith anois cúis crá croí meitheal aonarach an bhlagaideoireacht. Is dócha gurb í an fhadhb atá agam féin ná easpa brú chun múscailt.

Le míonna bheag anuas táim tar éis filleadh ar an gColáiste chun cáilíocht nua a bhaint amach. Cé gur blianta fada óna raibh mé faoi bhun oideachas fhoirméalta tá mé lán ábalta aistí a scríobh nuair a leagtar amach an ábhar dom agus nuair a chuirtear spriocdháta daingean leis. Níos deacra ar fad domsa postanna ghearra a chumadh anseo nuair atá saoirse iomlán agam! Ní fíor fiú nach bhfuil dóthain le rá agam. Tá sé ar intinn agam sliocht fada a scríobh faoin acht minic-mallachtaithe EPSEN agus uile atá cearr leis ach níl éinne ann chun mé a ghríosadh chun tosnú!

Chaitheamar tamaillín bheag i mbrú brónach an Spéirmhná thall i gCromghlinn Átha Cliath de bharr tinneas a tháinig ar an bhfear óg. Tá roinnt le rá agam faoi sin freisin, idir moladh agus lochtú, ach arís eile, cé a lasfaidh an brosna fúm?

Gan trácht ar athdhreachtú na Bunreachta a bhí ar siúl go díograiseach agam tráth dá raibh. Tá sé ráite i mbliana ag Éanna an Léinne Ghorm go gcuireadh siad an Seanad ar ceal agus iad i bhfeighil ar an dtír (ní fada uainn é, le cúnamh Dé). An é go bhfuillim ag fanacht orthu na athraithe a dhéanamh sula bhfoilsím mo thuairimí luachmhara féin?

Ní leithscéal leisce.

20.11.09

Ionracas

Le blianta beaga anuas tá sé tugtha fé ndeara agam go bhfuil easpa ionracais le sonrú i chuile eacma de shaol na tíre. "'Sé sin le rá nach bhfuil tú dall" a dheireann sibh ag scigeadh as mo shoineantas shimplí. Is fíor dhaoibh a leitheoirí (má tá a leithéidí fós agam), ach ní Bertie na mBréag atá i gceist agam, nó Brian na mBraon ach oiread.

'Séard atá feicthe agam ná meoin leithleasacha santacha trína ndéantar iarracht bob a bhualadh ar dhaoine in ionad comhoibriú ar son an uile. Is minic atá i gceist ná "na bochtáin ag rí-bhochtú a chéile" mar a thárla i gCorca Dorcha tráth dá raibh. Caithfidh mé a adhmháil go mbaintear geit asam chuile uair a thárlaíonn sé. B'fhéidir go bhfuil mé ró-shoineanta agus réidh chun muinín a bheith agam as daoine, ach cad é an rogha eile - iarracht a dhéanamh gan marachtáil i scáth daoine eile?

An bhfuil taighde déanta ag saineolaithe ar an gceist seo? Cad é a mhuasclaíonn an dearca 'mé-féineach' seo? Tá sé léirithe le blianta fada (c.f. The Selfish Gene) go bhfuil sé fábharach cabhair a lorg agus a thabhairt d'ár chomharsanna. Tá teoiric an Game Theory ann, go h-áirithe an 'cluiche' teoiriciúil Idir Dhá Throm an Ghéibheannaigh. B'é an ceacht a thógadh ón gcluiche seo le fada na lá ná gurb fhearr don sochaí iomlán dá leanadh chuile duine ann ar lorg leithleasach agus go méadófaí forbairt an sochaí dá bharr.

In aineonn a shíl Gordon áfach, tá roinnt fianaise anois againn cén toradh a bhaintear nuair a leantar le réim mé féin.

Tá'n tír briste ag lucht an rachmais ach fós tá an cuma air go bhfuil an meon mídhaonna seo beo. B'fhéidir gur gá dom fanacht roinnt blianta eile go dtí go bhfilleann bun-mhoráltacht orainn i gcoitinne?

Ní hé seo le rá gur naomh mé ach oiread, agus cinnte bíonn cathú ann i gcónaí céim in áirde a thógaint más féidir, ach an bhféadfainn é a thógaint ar dhrom mo chomhghleacaithe? Agus lán fios acu go raibh braith agus cealg i ndán agam dóibh? Ní fhéadfainn. Fiú nuair atá a leithéid déanta ormsa arís agus arís eile le bliain no dhó anuas ní bheadh sé mar dhánacht agam masla mar seo a léiriú d'éinne nach raibh sé tuillte acu. Fiú nuair atá buile tuillte ag daoine, ní thabharfainn le rá go raibh díoltas ionam (cé go bhfuil!).

N'fheadar an bhfuil droch chomhluadar ar leith bainte amach agam? Le déanaí cuireadh tairiscint ós mo chomhair a bhí chun méad airgead a thuilleadh. Dúirt mo dhuine nach ndéanfadh sé an beart mura raibh leath den bhrabús ag dul dó, cé go raibh dhá thrian den obair le déanamh agamsa agus ag mo chomarádaí. Nuair a cheistigh mé an eagóir seo, phléasc sé ar buile. An raibh sé ceart agam an tairiscint a dhiúltiú? Bhí dár liom, ach níor aontaigh tromlach mo chomhghleacaithe liom agus táid anois sáite suas tóin santach an bhastún eile ag iarradh an obair a dhéanamh, in ainneoin an masla dochreidte a léiríodh dúinn! Níl déanta ansin ach an mí-iompar a mholadh, rud a chinnteoidh gur bhfeicfí arís í.

Ag filleadh ar Dhá Throm an Ghéibheannaigh, nó ar cluiche mar é, Ultimatum:
Fairness

Liar. Cheater. Traitor. These are fighting words. It’s human nature to get angry when you’re betrayed. The principles of fairness and justice have been hardwired into our brains during the evolution of social behavior. Even monkeys will object to unfair treatment. Researchers from Yerkes National Primate Research Center rewarded brown capuchin monkeys with cucumber treats if they handed a token back to the experimenter. Monkeys became angry when they saw another monkey receive a better reward for the same effort. They became even angrier when another monkey was rewarded for doing nothing. Monkeys who felt cheated actually rejected the cucumber rewards. They preferred to have nothing rather than participate in an unfair game.

Is léir go dtuigeann na moncaithe coincheap Cothrom na Féinne. Creid nó ná creid é, tá aithne agam ar dhaoine a bhfuil níos lú ionracas iontu ná moncaithe.

12.9.09

Namhaid an Phobail

Chaitheas cúpla uair inniú ar sráideanna an phríomhchathair ag léirsiú i gcoinne NAMA. D'eagraigh Irish Peoples Union an eachtra ach is ar an mBiorán a chualas faoi. Ní raibh ach 400 i láthair, rud a chuir díomá orm, ach cad is féidir a dhéanamh mura bhfuil lucht na ngearán buartha a dhóthain aon rud a dhéanamh?

Is ar éigin go raibh níos mó na 400 anseo agus féach a thárla ansin! Más tús maith leath na hoibre, is tús fós drochthús. Ar aghaidh go deo go mbeirimid bua!

Bhí sé beagáinín greannmhar na grúpaí eagsúla a fheiscint le chéile agus an sprioc chéanna á lorg acu, ach bhí fear amháin go háirithe as áit go hiomlán.
Cad a cheap mo dhuine nuair a thosaigh RBB ag rá go mba chóir don Stáit a bheith i bhfeighil ar na bancanna? LOL.

Cad a cheap na daoine i Savills faoin slua bheag a bhí béal dorais leo ar feadh leath uair nó mar sin? Ní raibh an cuma air go raibh eagla orthú go mbainfidh Madame Guillotine ó chúl lorraí ar aon nós.

Seo roinnt íomhánna eile ón lá. N'fheadar an mbeidh stampaí á eisiú ag An Post blianta amach anseo ag ceilliúradh tús na réabhlóide?


BrendanG ón mBíorán le culaith Banana air. Lán mharcanna a Bhreandáin!


Sean Brigadista! Adelante! Viva la revolución!


Planet of the Irps!


Iarracht mhaith.

Fillfidh mé Dé Sathairn seo chugainn chun cabhrú le slua an lae inniú a shárú. Bigí ann.

4.9.09

If you go down to the woods today ...

An é seo a bhfuil i ndán dúinn uile amach anseo? I gcoill in aice linn tamaill bheag ó shin thángamar ar seo:

Is ar chosán bheag i measc na gcrainn a bhí sé, suas cnocán agus b'fhéidir cúig nóiméad nó mar sin ón bpríomhslí. Ag breathnú isteach ann bhí mala luí salach suarach agus máilín bheag stiallach. Deacair a rá an bhfuil éinne ina chónaí anseo, ach ní dóigh liom gur páistí ag spraoi a thóg an 'dídean'. B'fheidir i lár an tSamhraidh d'fhéadfaí a leithéid a fhulaingt, ach anois agus an Fhomhair fliuch anuas orainn?

6.8.09

LOL


Seo an fáth nach bhfuil áiseanna ann do dhaoine le mhíchumas. Le buíochas don Bhiorán.

19.7.09

Gealtacht Sheáin na nUiscí mínithe faoi dheireadh.

Ceist a mhair i m'aigne le bhlianta fada anuas ná cúis ghealtacht John Waters. Dé hAoine seo chaite d'fhreagraíodh an cheist.

THE LATE-1970s and 1980s seem to have been for me a series of extended pub conversations
Seán an Uisce Bheatha is cosúil.

18.7.09

Meath mo bhlagsa.

Is gnáth chuid den bhlagadóireacht post a scríobh ó am go chéile ag ceistiú an fiú leanúint leis an obair. Easpa léitheoirí, easpa smaointe, easpa ama, easpa díograis, easpa suime - níl deireadh le liosta fáthanna éirí as. Faraor, is minic a ghéileann an blaglach don chathú agus tá roinnt blaganna Gaelacha ann fiú agus an cuma nach cluinfear a cling go brách orthú.

Cé go bhfuil meath mór tagtha ar m'obair anseo níl mo phort seinnte fós. Tá athdhreachtú an bhunreacht fós le déanamh, tá'n fód fós á sheasamh ag Micklow (cé a cheapfadh!), tá tuairisc ar an sraith dheireannach den tSreang fós le scríobh agam (glac liom go dtí sin - bhí sé thar barr arís!), tá coiscíní nua curtha ar na comharthaí gan chiall ag Comhairle an Chontae ar an N11, mo smaointe ar An Bord Spin Nua agus na céadta rudaí eile gur gá trácht a dhéanamh orthú.

Fan liom.

19.6.09

Focal nua.

Ar thug sibh fé ndeara an focal nua a chum mé cúpla phost síos an bhlag? Seo íomhá den ní ar a raibh mé ag iarradh tagairt a dhéanamh:


Bhíos réasúnta cinnte cén Gaeilge a chuireadh na Foclóir air sin, agus i ndáiríre, chuir sé as dom. Íosa mac Aonghusa - nílim i gcoinne fás agus forbairt aon teanga ach nach ndéanfaidís iarracht éigin? Amannta tá'n cuma air gur
"in-deoic in de stadhl obh madhls na gopaleeen bhír lucaing at fbhen riadaing dis sort obh ting."

Ar aon nós, dhiúltaigh mé leis an aistriúchán oigifiúil agus chum mé focal nua Gaelach a chaomhaíonn bun bhrí an fhocail Francach. Dár ndóigh, rinne mé cuardach Google ar mo fhocal nua agus ní raibh toradh ar bith ann. Ach anois ...

17.6.09

Guthán Galánta Gaelach

Tabharfaidh sibh faoi dheara an nasc sa cholún ar dheas ag fógrú an Samsung Tocco. Is ar dhá mórfháth atá an nasc sin ann agam. Ar an chéad dul síos, tá O2 chun €10 a thabhairt don IAA do chuile Tocco a dhíoltar i Mí Meitheamh agus cinnteofar go bhfanfaidh an €10 sa chontae ina cheannaítear an guthán. An dara fáth ná go bhfuil tacaíocht ag an Tocco dár dteanga álainn ársa. Maith sibh Samsung!

Tuiscint teanga i RTÉ

Féach ar an amaidíocht seo.


Dár leis an teidil, "Irish birth rate slowed in 2008" ach ní hé sin in aon chur a deirtear san alt féin. 'Séard atá á rá ansin acu ná go bhfuil laghdú taghta ar an ardú bliantiúil, nó laghdú i ráta an ardú.

Is é seo an oinseachas chéanna atá ar siúl nuair a chloiseann tú 'saineolaithe' agus polaiteoirí ag maíomh go bhfuil bun an ghéarchéim eacnamaíochta sroichte againn, nuair nach bhfuil i gceist ach moilliú san ráta ag a bhfuil an tír ag titim as a chéile.

Ceist agam oraibh. Dá mba rud é gur thit tú as eitileán os comhair inbhear lán de siorcanna ocrasacha ach go raibh an t-ádh leat go raibh friththiteán agat a d'oscail tú, an mbeadh tú sásta go raibh an bás a bhí i ndán duit ón titim féin seachanta agat, cé go raibh bás cinnte fós duit, agus na siorcanna úd ag fanacht fós?

Tá'n scéal (agus an teideal) ceart ag an slua seo.

14.6.09

Cill Mhantáin abú!

Ní minic a chraoltar cluichí de chuid Cill Mhantáin ar an dteilifís. Inniú chonacamar cén fáth. Dhá droch-fhoireann ag tuisliú i gcoinne a chéile mar bhodaigh ólta. Is cúis imní dhom go bhfuil Slua Mhicko beo fós chun cluiche déistineach eile a bhrú orainn de bharr an cúl doras a bheith ar oscailt fós dóibh. Níos measa fós, beidh ar a laghad dhá lá eile ag An Iarmhí. Beag seans go mbeidh ceachtar acu le feiscint arís ar ár scáileáin i mbliaina áfach - buíochas le dia!


13.6.09

Idirghabháil Bithleighis

D'fhreastal mé ar chaint inniú a thug Dr. Majella Perry ar idirghabháil bithleighis chun cabhrú le daoine le huathachas. Caithfidh mé a admháil go bhfuil mé amhrasach faoin ábhar de bharr go gcloistear droch scéalta faoin airgead a míchaitear ar teidheanna faiseanta a bhfuil gan taighde nó fianaise a chruthaíonn go n-oibríonn siad chun maitheas na páistí (de ghnáth is páistí atá i gceist).

Bhí an Dr Perry i ndiaidh freastal ar Chomhdháil de chuid DAN! i Atlanta mí nó dhó ó shin. Is gluaiseacht Meiriceánach í DAN! a chreideann nach staid shíciatrach é uathachas ach gur airí de nimhiú atá i gceist, go h-áirithe nimhiú miotail troma. Ní deirtear gurb é an chóras imdhíonadh cúis an nimhiú seo, ach níl aon dul as ach gur sin a chreideann roinnt dóibh súid a leanann Prótacal DAN!

'Sé mo thuiscint ó chaint Dr Perry ná gur buncholch an Prótacal DAN! ná athruithe a dhéanamh don bia a itear. Tá fadhbanna bia coiteann go leor le páistí le h-uathachas agus is minic a bhaintear trial as baint Gluten agus Casein ó bhia an pháiste. Ciallaíonn sé seo nach ceadaítear cruithneacht nó deírí ar bith. Ní éasca é seo a dhéanamh go h-áirithe nuair atá páistí nach itheann prátaí nó glasraí. Leanamar an córas Gan Gluten ar feadh 18 mí nó mar sin cúpla bliain ó shin i ndiaidh anailís fual ón Ollscoil i Sunderland a fháilt. Ní raibh aon éifeacht ag an athrú seo ar mo pháiste féin ach ní fhéadfadh mé a rá nach mbainfeadh páistí eile tairbhe as.

Molann DAN! freisin forábhair vitimíní a thabhairt agus is deacair a argóint nach céim ciallmhar é seo nuair atá srian mór leis an saghas bia a ghlacann an páiste, mar is fíor go minic le páistí le h-uathachas.

Ach i nidiadh ná bunchéimeanna chiallmhara seo a mholadh leanann an Prótacal DAN! ar aghaidh chun Chelation agus HBOT a úsáid. Tá dhá mórfhadhb agam leis na moltaí seo. An príomhghearán atá agam ná nach bhfuil
taighde nó fianaise a chruthaíonn go bhfuil tairbhe ar bith ann dos na páistí sna idirghabháil teoiriciúla seo.

Úsáidtear Chelation chun miotail troma a bhaint ón gcorp. Níl fáth ar bith a leithéid a dhéanamh do dhuine le h-uathachas ach amháin má glactar gur nimhiú miotail troma bunchúis an uathachais. Ní glacann na údaráis leighis leis an teoiric seo aon áit ar domhain. Ní hé seo le rá nach bhfuileadar uile mícheart ar an bpointe, ach caithfidh tú dearca agus comhairle na n-údaráis a thabhairt fé ndeara sula ndéantar cinne ar cheimicí a shá i gcorp do pháiste, dár liom ar aon nós.

I gcás HBOT, níl fios in aon chur cén fáth a cheap éinne go gcabhródh sé le leanaí le h-uathachas. Nílim ag rá nach cabhraíonn sé ach níl taighde nó fianaise ar bith ann a dheireann a mhalairt agus go dtí go bhfuil ní cuireadh mé mo pháiste trín strus nó trín stró.

An dara fadhb atá agam le Chelation agus HBOT ná na costaisí a bhaineann leo. Tá sé deacair a chreidiúnt go gcaithfeadh tuistí na mílte agus na mílte ar idirghabháil mar seo gan acu ach dóchas gur chun maitheas a leanaí atá siad. B'fhéidir sin an truailliú is mó a bhaineann le DAN! - nach bhfuil ar díol acu ach dóchas agus dóchas daor atá ann chomh maith.

9.6.09

I ndiaidh na h-anfa.

Tá na comhairimh críochnaithe anois agus is cinnte gur buaileadh buile trom anuas ar bhrollach uaibhreach an rialtais. Chaill FF 84 síocháin ar na comhairlí contae 's cathrach. B'shin toradh níos measa fiú ná 2004 dóibhsan agus leis an bpost roimhe seo á chumadh agam dá cheap mé go raibh slad den méid sin i ndán dóibh, is cinnte go mbéinn den tuairim go mbeadh olltoghchán againn i gceann mí nó dhó.

Ait an rud a rá áfach, tá'n cumadh anois ann gur iomarcach an áir don rialtas. Mar a deirtear i mBéarla:
Be careful what you wish for.
Tá sé deacair anois smaoineamh ar fáth a fhágadh an Chomhaontas Glas ard-bhord an rialtais. Ní raibh coinne agam go scriosfaí slua Ghormley go dtí go raibh níos lú síocháin acu ná iar-PDanna! Is léir go bhfuil na Glasaigh ar imeall an deireadh agus i ndiaidh an ollthoghchán i 2012 ní beidh fághta acu mar ionadaithe ach an triur úd, san Lú, sa Chláir agus i gCill Chainningh. Ag glacadh leis an méid sin cad chuige a chuireadh na Glasaigh a n-ainmneacha ós comhair an phobail anois?

Is cinnte go dtuigeann siad anois an fearg dhearg atá ann anois dóibh as ucht an tacaíocht atá á thabhairt acu do Fhianna Fáil sna bhfeachtais i gcoinne leannaí, daoine gan obair, daoine le míchumas agus seanóirí. Ach nach bhfuil sé ró-dhéanach anois an méid sin a admháil? Conas gur féidir leo meas an phobail a ath-thuilleamh anois?

Dá mbeadh olltoghchán i gceann mí againn, seans maith ann go gcaillfeadh siad chuile Teachta Dála atá anois acu, seachas b'fhéidir, Trevor Sergant. Bhraitheadar i gcónaí ar aistrithe ó pháirtithe eile, aistrithe nach raibh ann inné agus nach beidh ann amárach, fad is atá siad sáite i dtóin Fhianna Fáil. Dá bhriseadh siad an rialtas cruallach seo anois, tá seans beag ann go meallfar ar ais roinnt bheag dos na aistrithe sin. Ní leor chun sé síochán a shábháil ach dóthain b'fhéidir chun todhchaí an pháirtí a chinntiú. An ceist atá rompu anois ná an bhfuil na Teachtaí atá anois acu sásta an íobairt a dhéanamh ar mhaithe an pháirtí amach anseo?

Creidim go láidir nach bhfuil sé riamh ró-dhéanach botún a cheartú. B'fhearr go mór dóibh é sin a dhéanamh anois láithreach már i gceann bliain nó dhó eile, ní bheidh maithiúnas ar bith ann dóibh.

2.6.09

Aoine an Chéasta

Ní fada anois go bhfeicfimid toradh na hoibre. 'Séard atá tuilte ag an rialtas seo ná céasadh gan trua gan trócaire. In ainm na glúine atá le teacht caithigí bhur vótaí de hAoine seo chugainn agus seolaigí slua na gaimbíneachta ar ais chuig an ifreann lofa óna sceitheadh iad. Má sháraíonn FF 20% beidh orm machnamh géar a dhéanamh ar eisimirce. Fiú ar 20%, ciallaíonn sé go bhfuil duine as gach cúigear dall agus bodhar don dochar atá déanta dár sochaí ag na bastúin seo.

Seo chugainn lá an áir áfach. Seo chugainn lá an díoltais. Ar son na páistí a maraíodh ag na cléir. Ar son páistí le míchumas a fhulaingíonn fós faoi ghreim gránna an Stáit.

Dé hAoine, beidh ár lá linn.

Ar aghaidh go deo go mbeirimid bua!


19.5.09

Mo Leithscéal ...

... as ucht an easpa postáil a chairde, ach táim fíor ghnóthach fé láthair ag iarradh an rialtas a bhriseadh. Cé a cheapfadh a leithéad d'obair a bheith i gceist?!

10.5.09

Mol an Óige

Tá an ceathrú sraith den Sreang feicthe anois againn agus níos dorchaí arís atá an scéal imithe. Is ar na scoileanna is mó atá an sraith seo dírithe agus cuirtear carachtair nua inár láthair, scoláirí óga don mórchuid, cé gur coimeádtar an leanúnachas le a thit amach sna trí sraith roimhe.

Tá na ceithre carachtair is suntasaí ar an tús-chlúdach thuas: Namond, Michael, Randy & Dukie. Gan an scéal a scriosadh daoibh is leor a rá go léirítear cruálacht saoil na ógánaigh seo agus i rith na sraithe is chun donas don mórchuid a n-imíonn cúrsaí. I ndiaidh an fulaingt agus an bás atá feicthe go dtí seo againn is dócha gur dúshlán mór dos na scíbhneoirí é tuilleadh déistin a chothú faoi chathair Bhaltimore. Is dúshlán a sháraítear é. Feictear dúinn go bhfuil an córas oideachas truaillithe chomh maith leis na Póilíní le riail dhubh na staitisticí. Chomh maith le chuile rud eile sa chathair mallaithe seo, is iad an cosmuintir is mó is thíos le seo: múinteoirí agus páistí, go h-áirithe na páistí. Bás an dóchais atá le sonrú anseo.

Is beag a fheicimid sa sraith seo den Ultach atá ina chónaí anois le Beadie agus ag obair mar ghnáth cop ar uaireanta rialta. Is cosúil nach bhfuil an greim daingean ag an t-ól a thuilleadh air agus tuigtear dúinn go bhfuil a sheana-réicíocht curtha uaidh. Maith an fear!

Níl ach sraith amháin eile le feiceáil anois againn. An leanfaidh le árdchaighdéan an scéalaíocht? Fan go bhfeicimid.

4.5.09

Graffiti

Maraon le haon baile in Éirinn tá fadhb beag sa bhaile s'againnse le Graffiti, mar a ghlaotar ar an loitiméireacht a fheictear ar phollaí solais nó ballaí nó mar sin. De ghnáth, is beag dabht nach bhfuil i gceist ach ógánaigh gan chiall ag pleidhcíocht le paeint agus is annamh a bhíonn fiú meas céirde le feiscint. Féach ar an bpraiseach seo:

Íosa Mac Aonghusa! Ba mhaith liom an canna phaeint a shádh i ngob an gheallt a cheap go dtuillfí meas nó kudos as ucht an urlacan amaideach shin. An rud is measa faoi ná gur ar chúl bhealach a deineadh é, áit a bheadh pé am is mian leo pé rud ar mhian leo a chur ar an mballa.

Ach, ní cheart gach píosa Graffiti a cháineadh. Tá duine éigin dárbh ainm 'if' agus tá roinnt samplaí dá 'obair' le feiscint mórthimpeall an bhaile. Seo an ceann is fearr liom fé láthair:
Tá an feileacán in úsáid aige ar iarrachtaí eile chomh maith. N'fheadar an siombail don saoirse í?

Tá an sampla thuas ar balla le cúpla mí anois agus is cosúil nach bhfuil deifir ar Chomhairle an Bhaile é a scrios. An é go ndéantar cinneadh ar bhonn ealaíona? Fiú má scriostar amach anseo é, mairfidh sé go deo anois ar an idirlíon. Sa deireadh thiar thall nach é sin bunspreagadh an Graffiti? Rian phearsanta a fhágaint ar an saol acusan a mhothaíonn nach bhfuil dóthain tionchar nó smacht acu ar a dtimpeallacht sóisialta?

1.5.09

Lá Bealtaine

Agus roth an bhliain casta ráithe eile tá Samhradh buailte isteach arís orainn, cé nach gceapfá a leithéid ag breathnú ar na steallta 's tuilte báistí. Sa bhaile seo againnse tá'n sean nós Cheilteach fós á chleachtadh agus bíonn lá ghnóthach ag an briogáid dóiteáin agus an cuma ar an bhaile ó chnoic an bhruaigh thuaidh gur Gaza í i ndiaidh ionsaí Iosraelach.

Má tá sibh ag bualadh tharainn ar an seachbhóthar agus feiceann sibh an baile faoi cheo dhubh ná bíodh imní oraibh - níl an reabhlóid tosaithe fós.

Má leanann an droch aimsir áfach beidh gá acu le Fosfar Bhán chun na tinte chnámha a lasadh!

15.4.09

NAMA - Namhaid Ainnis Muintir Aithreach

An féidir le héinne miniú dom cé a cheap gur cliste an beart é boc mór forbartha a chuir i bhfeighil ar réiteach géarchéim na bancanna in Éirinn?

Más féidir fiú réiteach a ghlaoch air.

Iarracht eile ar ualach mhí-iompar na gcaipitiligh a leagadh ar cheann an phobail atá ann i ndáiríre, agus ag breathnú air mar sin, cé eile a gcuirfeá i gceannas?

Ní scoláire teangan mé ach an bhfuil an ceart agam gurb é "Nama" seana-fréamh an fhocail "Namhaid"? Más ea, ainm níos oiriúnaí ní fheadfaí a roghnú.

13.4.09

Lile na Cásca

Forógra na Poblachta

Rialtas Sealadach Phoblacht na hÉireann do Mhuintir na hÉireann

A Fheara na hÉireann! A Mhná na hÉireann! In ainm Dé agus na glúine a d'imigh romhainn agus a bhronn seanchuimhne na náisiúntachta uirthi, cuireann Éire, agus sinn thar a cionn, gairm slógaidh ar a clainn theacht faoi scáth a brataí le buille a bhualadh ar son a saoirse.

Tar éis di eagar agus oiliúint a chur ar a cuid fear trí mheán a heagraíochta réabhlóidí rúnda, Bráithreachas Poblachach na hÉireann, agus trí mheán a heagraíochtaí míleata oscailte, Óglaingh na hÉireann agus Arm Cathartha na hÉireann, tar éis di a féinsmacht a fhoirbhiú go foighneach, tar éis di fanacht go seasmhach le teacht an lae chirt, beireann sí anois ar an bhfaill agus, le cabhair óna clann atá ar imirce uaithi i Meiriceá agus ó chomhghuaillithe calma san Eoraip, ach ag brath sa chéad áit ar a neart féin, buaileann sí agus lán-dóchas aici go mbeirfidh sí bua.

Dearbhaímid gur ceart ceannasach dochloíte é ceart mhuintir na hÉireann chun seilbh na hÉireann agus chun dála na hÉireann a stiúradh gan srian. Níor chealaigh an forlámhas a d'imir cine agus rialtas eachtrannach ar feadh i bhfad an ceart sin, ná ní féidir é a chealú go deo ach amháin trí dhíothú mhuintir na hÉireann. I ngach glún dhearbhaigh muintir na hÉireann a gceart chun saoirse agus flaitheas an náisiúin: sé uaire le trí chéad bliain anuas dhearbhaíodar é faoi arm. Ag seasamh dúinn ar an gceart bunúsach sin agus á dhearbhú arís faoi arm os comhair an tsaoil, fógraímid leis seo Poblacht na hÉireann mar Stát Ceannasach Neamhspleách, agus cuirimid ár n-anam féin agus anam ár gcomrádaithe comhraic i ngeall lena saoirse agus lena leas agus lena móradh i measc na náisiún.

Tá ceart ag Poblacht na hÉireann ar dhílseacht fhir agus mhná na hÉireann agus éilíonn sí an dílseacht sin. Ráthaíonn an Phoblacht saoirse chreidimh agus saoirse shibhialta, cearta cothroma agus deiseanna cothroma don uile shaoránach, agus fógraíonn sí gur rún di sonas agus séan an náisiúin go hiomlán agus an uile pháirt di a bhaint amach agus í chomh ceanúil céanna ar chlann uile an náisiúin agus gan beann aici ar na difríochtaí a chothaigh rialtas eachtrannach go cúramach agus a dheighil mionlach ón móramh san am atá thart.

Go mbaineann ár n-airm uain chaoithiúil amach le haghaidh bunú Rialtais Naisiúnta bhuain a bheidh ionadaíoch de mhuintir uile na hÉireann agus a thoghfar le vótaí a cuid fear agus ban uile, riarfaidh an Rialtas Sealadach a bhunaítear leis seo gnóthaí sibhialta agus míleata na Poblachta ar iontaobhas don phobal.

Cuirimid cúis Phoblacht na hÉireann faoi choimirce Dhia Mór na nUilechumhacht agus impímid a bheannacht ar ár n-airm, agus guímid nach dtarraingeoidh aon duine i seirbhís na cúise sin easonóir uirthi le meatacht, le mídhaonnacht ná le slad. In uair seo na cinniúna, ní foláir do náisiún na hÉireann, trína misneach agus a dea-iompar, agus trí thoil a clainne iad féin a íobairt ar son leas an phobail, go dtuillfidh sí an réim ró-uasal is dán di.

arna shíniú thar ceann an Rialtais Shealadaigh:


TOMÁS Ó CLÉIRIGH

TOMÁS MAC DONNCHADHA

ÉAMONN CEANNT

SEÁN MAC DIARMADA

PÁDRAIC MAC PIARAIS

SÉAMUS Ó CONGHAILE

SEOSAMH PLUINCÉAD

11.4.09

"Aawww - what's that disgusting smell?"

Sin é tús an fógraíocht is measa dár chualas riamh, atá le cloisteáil ar Raidio Áitiúil le cúpla mí anuas sa cheantar seo. Ní dóigh liom go bhfuil sé in úsáid go náisiúnta ach cá bhfios? De ghnáth nuair a chloisim mé é, aithrím an stáisiún láithreach. Tá rud éigin suarach salach faoin tslí a sceitheann sí amach an abairt a chuireann déistin orm.

Ach mar cheann de Bhlaglaigh na hÉireann cuimhním anois go bhfuil sé mar dhualgas orm trácht a dhéanamh ar a leithéidí agus inniú d'éist mé leis an teachtaireacht iomlán don chéad uair. Táid ag iarradh Córas Bolaidh Leithris a dhíol a bhaineadh an "disgusting smell" ón seomra is lú. Ach conas gur féidir leo aon rud a dhíol nuair atá an lucht éisteachta ar tí a charanna a chuir thar claí agus iad chomh dírithe ar an stáisiún a athrú?

Seo dhaoibh nasc más mian libh é a chloisint sibh féin, ach bí ar aire, ná bígi ag ithe agus sibh ag éisteacht.

Tuigim anois cén fáth go bhfuil fonn spraoiúil éadrom ag fógraíocht ar nós Andrex, Tampax, 7rl. B'fhearr linn gan smaoineamh ar a leitheidí don mórchuid agus déarfainn gurb é ceann de bhun rialacha fógraíocht agus margaíocht ná daoine a choiméad sona sásta - ní chaitheann daoine airgead nuair nach bhfuil siad sásta. Cuimhnigh siar ar fhógraí cháiliúla ar nós an cheann seo:Cad atá ar siúl acu anseo? Táid ag baint áird na mban (agus is mná amháin a bhíodh i gceist tráth dá raibh) ón obair chrua atá i gceist agus táid ag 'péiriú' an amhrán meidhreach leis. Is cuid tábhachtach den Iomparachas an Péiriú seo agus oibríonn sé chun daoine a mhealladh chun iompar nach dtaithníonn leo a dhéanamh go nádúrtha.

Is léir nach bhfuil an bun éirim seo ag na amadáin a scríobh an fógra úd. In ionad an droch rud a phéiriú le rud éigin taithneamhach táid in ndiaidh ár áird a dhíriú go h-iomlán air. Táid i ndiaidh an mothúchán déistineach a phéiriú leis an gcóras atá á díol acu.

Cén saghas praiseach a dhéanfadh siad le fógra d'Andrex? Íomhá b'fhéidir de shalachar agus cacamais ar lámha duine éigin a cheannaigh droch páipéar a thit as a chéile? Nó b'fhéidir cacamais scaipthe sleamhnaithe ar thóin le páipéir nach bhfuil ionsúiteach a dhóthain? Agus ansin íomhá don Andrex féin agus an salachar go léir air agus meangadh mór ar aghaidh an úsáidí lán sásta leis an tóin úr glan acu.

Íosa Mac Aonghusa!

Ba mhaith le mo dhlíodóirí go dhearbhóinn nach bhfuil aon rud maith nó olc le rá agam faoin Chóras Bolaidh Leithris féin.

9.4.09

cúltacú blogger

'Séard atá sa phost seo ná nótaí dhom féin, conas an blag a chúltacú ar eagla go mbíonn fadhb éigin ag Blogger, nó más mian liom amach anseo an t-iomlán a aistriú go chóras eile. Is fearr é seo a fhoghlam anois fad is nach bhfuil na céadta (nó mílte!) postanna agus tráchtanna.

Seo an treoir a lean mé.

I ndiaidh dom an eisínteacht DownThemAll a luchtú isteach i bhFirefox, ní gá ach an tsreang breise seo a chuir le deireadh URL an bhlag:

http://uathachas.blogspot.com/search?max-results=100

Dár ndóigh, tá níos lú ná 100 postanna i gceist anseo agus beidh orm an uimhir sin a árdú amach anseo. Rinne mé na íomhánna (.jpg, .png, .gif) a chúltacú i bhfillteán i dtús. Ní gá ach cliceáil ar Úirlisí->DownThemAll agus roghnaigh an fillteán inar mhaith leat na íomhánna a choimead agus sin sin.

Ansin rinne mé cúltacú ar chuile chomhad ar an tslí chéanna.

Tá'n cuma air go bhfuil an seift déanta ach fan, cad é seo? Féach ar an gcúltacú atá déanta ar an íomhá seo:

/home/coc/pearsanta/blag/cúltacú090409/íomhánna/crosbríde.jpg.html

Má bhreathnaimid ar an bhfoinse seo a fheictear:
<html>
<head>
<title>jpg (image)</title>
<script type="text/javascript">
<!--
if (top.location != self.location) top.location = self.location;
// -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGHahc8ejobb8arT5wLgSe3peWvKj_NMWvR5VbcKMD1KnlpaE_bCi-8nerBKY2oGCvG5ZhyATn_H3FbphI0V3UbU7IZQAWH4ymrf3S1m8uSoJXeS71BQiZCqKTVxy99_OTOyurd0gQpkL7/s1600/crosbr%C3%ADde.jpg" alt="[crosbríde.jpg]" border=0>
</body>
</html>

An bhfeiceann sibh an fadhb? Níl anseo ach nasc chuig an íomhá ar Bhlogger féin agus ní fiú é má bhriseann Blogger. Déanfaidh mé iarracht eile ar seo ar ball, i ndiaidh dom tuilleadh taighde a dhéanamh.

2.4.09

Lá Domhanda Aitheantas Uathachais


Is inniú an Lá Domhanda Aitheantas Uathachais. Ar an 18ú lá de mhí na Nollaig 2007 ghlac Comhdháil Ginearálta na Náisiúin Aontaithe le rún 62/139 ón gCatar a shocraigh an 2ú d'Aibreán mar Lá Domhanda Aitheantas Uathachais as seo amach.

'Sé aidhm an lá ná aird an domhain a dhíriú ar dhúshlán an uathachais agus chun luath fáthmheas agus luath idirghabháil a chur chun cinn agus chun an fás imníoch atá le sonrú le blianta anuas ar líon na daoine atá ar an speictream a chuir i mbéal an phobail domhanda. Nuair atá an fadhb léirithe is mó an seans go ndéanfaí rud éigin faoi!

Anuraidh, do scrios Rí na nGaimbíní an ócáid in Éirinn tré fógairt go raibh sé, faoi dheireadh, chun éirí as a phost, rud a bhain aird gach meán uainn ar an lá, agus don seachtain iomlán ina dhiaidh. Tá súil dá bhrí sin agam nach éagann an maistín inniú - ach a leithéid de 'chara' le lucht an mhíchumais ní bheidh arís againn agus cá bhfios nach buailfidh an bastún bob eile orainn. Go bhfóire Dia air - don lá seo ar aon nós.

Beidh clár d'eachtraí ar siúl a feadh an lae. Chuile eolas ar fáil anseo - bainigí sult as.

1.4.09

Leath bhealach síos an tSreang

Bhí George Hook ar Newstalk lá nó dhó ó shin ag caint faoi "The Wire" agus ní raibh ach ard moladh aige agus a chomhghleacaithe dhó. Cúis a gcómhrá ná tús Sraith a hAon ar BBC2 (blianta fada i ndiaidh TG4 - is fíor mar sin a dheirtear: ní thárlaíonn aon rud go dtí go dtárlaíonn sé as Béarla.)

Aontaím leo, dár ndóigh, agus sraith a trí críochnaithe againn thar an deireadh seachtaine. Ag macnamh faoi cheapas nach raibh an triú sraith chomh snasta leis sraith a hAon nó sraith a Dó. B'fhéidir an fadhb a bhí leis ná nach scéal úr nua ann féin a bhí ann ar nós an chéad dhá sraith. Leanúint ar scéal an chéad sraith a bhí ann i ndáiríre ach agus mé ag smaoineamh siar air bhí sé deacair gan cuimhneamh ar na seoide a bhí ann mar sin féin.

Mar a dhúirt mé cheana, is léir go bhfuil meas mór ag na scríbhneoirí ar a n-oidhreacht Éireannach agus seo dhaoibh ceann de na radhairc is fearr liom.
... sharing a dark corner of the American experiment.

Thar barr!

25.3.09

21.3.09

Forógra Mhaigh Eala

Seo an Forógra a réitíodh an lá úd.

Cosaint Lucht Soghonta i gCúlú Eacnamaíochta.

Dearbhaímid an ceart, fiú tráth anró eacnamaíochta, le soláthrú láithreach de sheirbhísí riachtanacha dóibh siúd i ndrochsláinte, seanóirí, daoine le míchumas, páistí agus cúramóirí.

Ní leor cheana na seirbhísí ar nós sláinte, oideachas agus tithíocht atá ar fáil anois dóibh agus is minic nach n-oireann siad chun a riachtanais a shásamh.

Is deis ar leith é cúlú eacnamaíochta a chinntiú mar cheart go mbunaítear chuile cinneadh agus seirbhís ar riachtanais an saoránaigh.

Ní amháin gur dualgas é cosaint ár saoránaigh is laige; nochtaíonn sé tuairisc chruinn ar mheon agus ar mhéin an phobail.

Ní bheidh mo vótasa ar fáil d'éinne nach bhfuil sásta a n-ainm a chur le seo.

5.3.09

Béile Sróine

Agus muid ag teacht isteach ón gcarr leathuir nó mar sin ó shin, thugas fá ndeara go raibh lámh m'iníon is óige ina béal aici. D'fhiafraigh mé di cad a bhí á ithe aici.
Emmm ... snot.

LOL.

2.3.09

Óráid i Magh Eala

Seo óráid a thugas i Magh Eala inné ag ócáid a eagar Kathy Sinnott MEP.
I am a parent of 3 children, one of whom has Special Educational Needs and has had the misfortune of being born at a time when government in Ireland has turned its back on its responsibilities to children with Special Educational Needs. I have been asked to share my perspectives on governments response to the education of children with Special Educational Needs in Ireland.

Sacrifice.

We are told now that we must all sacrifice for the good of the country and for the good of the economy. Families of people with disabilities are no strangers to sacrifice. It is a cruel truth that when others are been told to tighten their belts following the excesses of the Celtic Tiger, we had never even gotten around to loosening ours.

Apparently families of people with disabilities are now going to have to put our shoulders to the wheel and steer the ship of state off the rocks onto which this Government and its friends in the building and banking industry have so incompetently driven us.

But at a time when Government is asking taxpayers to increase their contributions through levies and taxes, taxpayers are entitled to ask how will that money be spent? Attacking the rights of children with Special Educational Needs in the courts or resourcing services for some of our most vulnerable citizens?

We are urged to answer a patriotic call by mother Ireland to save the nation from economic ruin. The patriots now running the country have decided that it is the most vulnerable who must suffer first, to serve as an example to be followed by the millionaire builders and bankers at some future (though unspecified) date. Children with Special Educational Needs must now do without Special Education classes and must manage as best they can in the survival of the fittest model proposed by the Minister. Newcomer children must do without the language support teachers that would give them a fair chance at benefiting fully from the education provided in our schools. Traveller children must now struggle on with reduced supports from the State. All children with Special Educational Needs, whether in Special Schools or in mainstream schools now face savage cuts in SNA allocations.

All so that bandit Bankers and failed Financial Regulators can enjoy Golden Parachutes. Is this fair?

I am prepared to sacrifice to secure my children's future. But I will not sacrifice my children's future to keep Bertie Ahern in three pensions.

EPSEN & Disability Acts

During the few short years when our pleas for help for our children were drowned out by the roar of the recently deceased Celtic Tiger, the Government introduced two pernicious pieces of legistlation - the EPSEN Act 2004 and the Disability Act 2005.

Both Acts were littered with all manner of pie in the sky promises and both lacked the same crucial element to make sure they could deliver on the aspirations. Rights. Both Acts are intentionally qualified at every turn with “resources allowing” clauses to allow the State to evade its responsibilities to our children.

The EPSEN Act established an alphabet soup of front organisations whose sole purpose was to provide political cover to the Minister of the day to be able to point the finger at some 'independant' body should an unpleasant decision have to be taken. The supposedly independant NCSE can be called on by a Minister to report on Special Education provision but the Minister still forgets to wait for the report before commencing his scorched earth campaign against children with Special Educational Needs.

Most parents in this room have probably already had to endure the cold face of EPSEN, in the form of SENOs – more bureaucracy at more expense whose sole purpose is to Say No.

The Disability Act of 2005 was rejected by virtually every parents group, every voluntary body, every advocacy group in the country as failing to provide for rights for people with disabilities. It was forced through the Dáil in the face of such opposition . So much for consulting the stakeholders.

These Acts are the sledgehammers the Government will wield to crush whatever small advances we have managed to secure for our children in the last few years and should be immediately repealed and replaced with rights based legislation.

Education is a right.

Education is a right. It seems peculiar to have to say this given that it is recognised by the Irish Constitution of 1937 as such. The Universal Declaration of Human Rights 1948 also declares that “everyone has a right to education”. Futhermore Donogh O'Malley in the 1960's declared the secondary level education would be provided free of charge to all Irish Citizens.

We as a people have always appreciated the value of Education. It is a given that investment in children's education always pays for itself in the long run. Sadly, from our perspective, this self evident truth has never applied to children with disabilities. For decades now, the State has shamefully fought families through the courts to deny to our children the opportunities other children can take for granted.

Sometimes the parents have won, as in the O'Donoghue and Sinnott cases, and every victory represents a small step forward for us all. Other families are not so fortunate, but those of us who have been on the wrong end of court decisions draw strength from those who have gone before and resolve to repay the debt we owe them, by ensuring that the challenges faced by those who will come after us be easier to bear.

It has been a long struggle and will be longer yet, but if we all stand together and speak with a united voice, we can make government listen to the anger, frustration and sense of betrayal that parents of children with Special Educational Needs feel. People gave their lives that we might enjoy the freedom to provide for our children in accordance with their needs. This Government is betraying on that sacrifice with this shameful assault on the weakest.

Let's rediscover a practical patriotism, which sees the promise to cherish all the children of the nation equally as a sacred duty and not just an empty soundbite.

Ní dóigh liom go bhfuil cúis imní san méid seo do Bharack Obama agus nílim ag súil le ghlaoch uaidh ar tóir comhairle óráidíochta.

16.2.09

An Stát (Airteagal 9)

Mo leithscéal as ucht moilliú m'athdhréachtú ar an mbunreacht. Táim eolach go bhfuil am na h-anachana orainn arís agus ní fada anois uainn an lá go m'bhféidir go mbeidh gá againn le bhunreacht úr don sochaí iar-chaipitileach. Anocht tabharfaidh mé aghaidh ar cheist an Saoránacht.

Sula dtosnaím caithfidh áird a thabhairt ar an reifreann a bhí againn roinnt bheag blianta ó shin chun an airteagal seo a leasú, ach go h-áirithe an toradh. Caithfidh mé a bheith macánta freisin agus a admháil go raibh díomá orm gurb í sin rogha an phobail. Im' thuairimse ní raibh sa reifreann ach cleas polaitiúl chun ainm an amadán seo agus a pháirtí (na PDs, cá bhfuil siad anois - ha ha!) a choiméad fé bhráid an phobail chun cúpla vóta breise a aimsiú ó Breakfast Roll Man.

Cé nár éirigh leis an gcleas (tá'n amadán úd ar ais in umar muice na Ceithre Cúirteanna agus a pháirtí scriosta) táimid fágtha anois le Airteagal a bhronann Saoránacht ar bhonn ciníoch, dár liom. Dár ndóigh rinneadar praiseach den leasú, rud a d'aithníodar ag an am agus iad ag cur
D'aineoinn aon fhorála den Bhunreacht ...
seo ag tús an leasú. Bhí sé soiléir do chách gur thánaig an Airteagal nua trasna ar Airteagal a 2 a thugann 'páirt' i Náisiún na hÉireann d'éinne a rugtar in Éirinn. Mar atá cúrsaí anois is féidir a bheith mar pháirt den Náisiún ach gan Saoránacht a bheith agat!

I ndáiríre áfach, tá'n cuma air go raibh an staid seo i gceist fiú roimh an reifreann náireach úd, mar gur bhfuil Airteagal 9.2 ag rá gur
de réir dlí chinnfear fáil agus cailleadh náisiúntacht agus saoránacht
ach ní hé seo le rá go bhfuil difir i gceist idir náisiúntacht agus saoránacht agus d'fhéadfaí é a léamh gurb ionann an dá rud.

Ag macnamh anois air níl an difir idir an Airteagal mar a bhí agus an Airteagal leasaithe soiléir in aon chur. Roimh an reifreann is de réir dlí a bhronntar saoránach (9.1.2) ach anois tá cosc ar saoránacht a bhronnadh i gcásanna áirithe ach amháin má dhéantar socraithe dleathúla é a cheadú - WTF? Fianaise eile nach raibh sa reifreann ach dalla mullóg a thug nod don chiníochas ar mhaithe Mhicí Mhac.

Ag breathnú anois ar 9.1.3 tá sé deacair a chreidiúnt gur cheapadh riamh go raibh gá lena leithéid. Ar chomhair anois é a athrú chun cosc a chuir ar shaoránacht a cheilt ar dhaoine aeracha? Ní gá im' thuairimse, agus ar an dóigh chéanna ní gá a rá nach bhfuil cead leithcheal a dhéanamh i gcoinne fir nó mná ach oiread.

Cad is féidir a rá faoi Airteagal 9.3? An féidir fiú a leithéid a chur i bhfeidhm? Cad is easpa dhílseacht nó tairiseacht ann? Tá rud éigin le rá ag Airteagal 39 faoi agus is leor sin, dár liom. Go pearsanta, ceapaim gur gá dílseacht a thuilleamh agus is minic nach tuilleann an Stát í trí chearta a Shaoránaigh a scriosadh agus tá gá ansin cumhacht an Stát a bhriseadh sna cúirteanna. Ní molfainn dílseacht dall d'éinne.

Sin mo dhóthain d'anocht. Seo chugaibh an Airteagal nua, Airteagal 8 sa scéim leasaithe:

Airteagal 8

  1. 1° Ar theacht i ngníomh don Bhunreacht seo is saoránach d'Éirinn aon duine ba shaoránach de Shaorstát Éireann díreach roimh theacht i ngníomh don Bhunreacht seo.

2° Is de réir dlí a chinnfear fáil agus cailleadh náisiúntacht agus saoránacht Éireann feasta.


I ndiaidh dhom mo chóras a athrú nílim in ann an airteagal seo a fhoilsiú ar an dóigh chéanna a rinneas cheana. Roimhe seo d'úsáid mé an Gimp athraithe a dhéanamh agus d'easpórtáil mé mar íomhá .jpg an toradh mar sin an t-aon rud a ghlacadh blogger leis. Déanfaidh mé beagáinín taighde chun modh nua shimplí a aimsiú.

9.2.09

smaointe bhriste

... fé lán-loinnir ghealaí ...

... san fhearthainn san fhuacht ...

... thar abhainn aibí ramhar ...

7.2.09

kubuntu ar lean.

Táim imithe i dtaithí ar an gcóras nua faoin am seo. Tá sé slachtmhar snasta agus, go dtí seo ar aon nós, oibríonn sé.

Ní hé seo le rá nár oibrigh openSuSE ach oiread, ach i ndiaidh cúpla bhliain bhí cuma tuirseach air agus caithfidh mé a rá go bhfuilim lán sásta leis an athrú.

Maraon le openSuSE, níl tacaíocht ag kubuntu do seinnt comhaid mp3 'as an bhosca'. Breathnaigh thall ar a thárla nuair a rinne mé iarracht cliceáil ar cheann.

Roghnaigh mé 'Install MP3 Support' agus thosaigh an córas ag déanamh an beart. Mar a luaigh mé cheanna, níl YaST ann in aon chor ach tárlaíonn an suiteáil mar sin féin. Tar éis cúpla nóiméad chríochnaigh sé agus nuair a chliceáil mé ar an gcomhad mp3 arís d'oibrigh sé.

Éasca péasca!

4.2.09

Banfhuath an tSreang.

Tá séasúr a dó feicthe anois againn. Maíonn mo bhean (nó maíonn go maíonn) go bhfuil fothshruth láidir den bhanfhuath le sonrú ann. Mar shampla (dár léi), níl pearsa tréan dearfach baineann ar bith sna scéalta. Ní aontaím in aon chor léi. Tá Kima ann. Cop cróga láidir a bhfuil i bhfad níos cumasaí ná formhór des na amadáin mórthimpeall uirthi. Cruthú ar bhanfhuath an chláir dár léi féin é seo - an t-aon bean údarásach atá ann is leispiach í. D'fhéadfaí frith-aerachas a chuir i leith an dearcadh seo dár liom.

Cé nach léirítear mná an Ultaigh; a bhean (Elena), an Dlíodóir (Rhonda Pearlman) agus Beadie mar oinsigh, tá an cuma air go bhfuileadar uile dall agus gan ciall i dtaobh réicíocht Jimmy féin.
Tá'n téama an éifeacht a bhíonn ag eagrachtaí ar dhaoine láidir arís ann. Feicimid an scrios a dhéanann an dílseacht atá ag lucht an cheardchummain orthú, maraon le droch éifeacht an BPD agus sliocht Barksdale ar na Cops agus ar na díoltóirí drugaí. Tá sé deacair gan comhbhrón a mhothú nuair a thárlaíonn na tubaistí éagsúla dóibh uile. Ní cops'n'robbers é seo.

Níl mo bhean róchinnte go bhfuil an dara séasúr chomh maith is a bhí an chéad ceann ach tá sé tugtha fé ndeara agam gur bhreathnaigh sí ar chuile chlár. ;-)

1.2.09

Lá 'le Bhríde.

Teacht an Earraigh, deireadh an Gheimhridh. Ach a mhalairt a cheapfá agus tuar na saineolaithe á léamh. Blianta fada ó shin bheadh Cros Bhríde crochtha i chuile teach in Éirinn. Fiú fiche bhliain ó shin bheadh siad le feiceáil sna scoileanna. N'fheadar an mbeidh siad acú amárach?

Chuir an CLG tosach iontach le bhlian nua peile aréir in aineoinn an toradh agus bhí an ceiliúradh i ndiaidh an chluiche thar barr, cé gur deacair gan a thabhairt fá ndeara cé chomh minic is a chaill Na Dubs cluichí móra i rith buaicphointí 125 bhliain. Thaispeánadar cúl Jayo i 1995 sa chluiche leath cheannais i gcoinne Corcaigh, rud a bhain béic as an tslua. Béic níos airde fós a bhain cúl Shéamais Darby i 1982. Laoch gan sárú. Is maith an rud a chuimhniú go raibh maitheas éigin i muintir Uíbh Fháilí tráth dá raibh.

Thógas giotaí bheaga de fís ar an nguthán ach ní fiú iad a léiriú. Seo iarracht eile ó YouTube.

Ní léiríonn sé cé chomh iontach is a bhí sé áfach. 'Seans go mbeidh samplaí níos fearr ar fáil ar RTÉ.ie amach anseo.

31.1.09

Bású Baile.

Dár ndóigh tá scrios scanrach na scarmhargaidh tar éis imeacht i bhfeidhm ar chuile cúinne den tír. Tógadh an íomhá thíos maidin inniú ar phríomhsráid an Baile ina gcónaímid. Drochscéal pé scéal é, ach níl an siopa seo oscailte ach le sé mí nó mar sin. Is i bhfoirgneamh nua-thógtha atá sé lonnaithe, le h-árasáin follamha ós a chionn.Tá níos mó na 2,500 daoine ar an ndól sa bhaile bheag chéanna, tuairim is 25% den meitheal oibre áitiúil. Tá'n baile lán le hEastáit Phúcacha. Seo h-í oidhreacht Sheáiní Fitz agus a chairde. Seo h-é toradh ar blianta fada Fhianna Fáil.

Bás Baile Bheag.

29.1.09

Scrios ar an scarmhargadh.

The state of play - as watched over by our central banker and new financial regulator:

Gach buíochas go What Goes Up & An Biorán.

28.1.09

Leath maith tús na h-oibre.

Sin a dúradh linn agus muid ag leath am i gcluichí peile don scoil. A bhí mar bhrí air (is dócha) ná cé go rabhamar chun cinn ansin, bhí obair chrua ós ár gcomhair fós. Tá Córais Óibriúcháin athraithe agam arís agus arís eile agus déanaim dearmad i gcónaí nach bhfuil ceann scríbe sroichte in aon chor go dtí go bhfuil chuile rud in n-órd arís. Ní leor mar sin an scáileán álainn seo:


Ní féidir liom DVDs a fheiscint. Níl an flashplayer sa bhrabhsálaí ag obair. Níl ceol le cloisint.

Mar thosach áfach caithfidh mé an ábhar cúltacaithe a athlódáil. Níl mórán le rá faoi seo ach gur thóg sé cúpla uair a chloig Dé Domhnaigh. Sular thosaigh mé d'iarr an Chóras orm ar mhaith liom na tiománaithe srianta a bhí ar fáil a úsáid? 'Sea. D'iarr sé orm mo rúnfhocail. Mo rúnfhocal féin áfach, ní rúnfhocal root. Rud a chur i gcuimhne dom nach raibh gá ar bith le rúnfhocal root a shocrú agus an Córas á shuiteáil! Caithfidh go raibh an coincheap root ag kubuntu chomh maith le chuile *nix eile? Bhí, ach an modh a úsáideann kubuntu ná sudo a úsáid nuair is gá údarás a fháilt rud éigin tábhachtach (nó contúirteach) a dhéanamh. Ní mar sin a rinne opensuse an bheart, ach táim imithe i dtaithí ar an athrú anois.

Chuir sé rud éigin eile in iúil dom - caithfidh mé na úsáideoirí eile a chruthú. Cá bhfuil YaST? Níl YaST ann. D'aimsigh mé kUser fé dheireadh agus chruthaigh me cúntaisí do chách (root san áireamh). Conas go ndéanfaidh mé firefox 7rl a shuiteáil gan YaST? Mar a duairt na bastardaibh tráth
A lot done, more to do

25.1.09

Tús maith

Aréir, faoi dheireadh, dheineas díbirt ar SuSE ón ríomhaire. kubuntu anois atá agam agus caithfidh mé a rá go bhfuil cuma agus cruth álainn air. Dár ndóigh tógfaidh sé cúpla lá ar a laghad chuile rud a chur ar ais ina n-ord ach de bhrí go bhfuil an bun obair déanta anois agam, seo dhaoibh trácht (céim ar chéim) ar a bhfuil agam go dtí seo.

An chéad rud ná an DVD a chur sa tiomantán agus an ríomhaire a aththosáil. Cuimhnigh mé fresin an ord bútála a athrú chun go mbútáilfear uaidh. I ndiaidh leath nóiméad no mar sin tháinig roghchlár suas ar an scáileán ag iarradh orm teanga a roghnú. Ní raibh Gaeilge ann mar rogha áfach, ach seans mhaith ann go mbeidh ar a laghad teanga amháin ann a thuigeann formhór agaibh. ;-)

Agus teanga roghnaithe agam bhrú mé 'Iontráil' chun leanúint ar aghaidh.

Is ansin a thiteas i bpoll an chéad fhadhb. Tar éis líon bheag soicind bhíos ag breathnú ar an scáiléan seo:

Tá a leithéid de thruailliú feicthe cheana agam agus córais á suitéail agam. Is minic nach mbíonn na tiománaithe cearta ag an chóras ó thús. Cad le déanamh?

D'aththosaigh mé an ríomhaire ach n t-am seo nuair a tugadh roghchlár na dteangacha dom, níor roghnaigh mé aon rud agus bhrú mé 'Esc' agus faoi bhun an roghchlár nochtaíodh an clár seo:
Tar éis scanradh an BSOD (a bhí bándearg do mórchuid), theastaigh uaim a bheith cinnte go raibh diosca ghlan agam agus roghnaigh mé 'Check CD for defects'. Thóg sé leathuair nó mar sin a chinntiú nach raibh fadhb ar bith leis an diosca.

Is ansin a roghnaigh mé 'Install kubuntu'.

An chéad rogha a thugadh dom ná leagan amach an méarchlár. Agus leagan amach Gaeilge roghnaithe agam bhí fo-rogha eile agam. ClóGaelach nó Ogham. Ogham! Déanfaidh mé fiosrúchán ar sin amach anseo ach bhíos sásta ClóGaelach a roghnú mar thús.

Ansin d'iarradh orm conas na cruadhioscaí a leagan amach. D'aithníodh na deighilt a bhí ann agus d'úsáid mé an leagan amach cheanna, ach amháin gur sainigh mé deighit nua (/spare) chun iomlán an dara diosca a úsáid. Bhíos cúramach gan cur isteach ar bith a dhéanamh ar na deighilt Fuinneogacha.

Ar deireadh ceistíodh dom an raibh mé réigh an córas a suitéail. Bhíos. Thóg sé níos mó ná uair a chloig an céim seo a chríochnú. Seo a bhí le fesicint i rith an uair sin:I ndiaidh sin thosaigh an córas. D'iontráil mé m'aitheantas úsáideora agus rúnfhocal agus bhíos ansin ar mhuin na muice!

Bhí lár na h-oíche sroichthe ansin agam agus bheartaigh mé chríochnú anseo. An céim dheireannach ná cinntiú go raibh an córas Fuinneoga fós ag obair chun nach mbeadh leá feirge ag an bhfear beag dá n-éiríodh sé ar maidin gan youtube ann dhó!

Fillfidh mé ar seo níos déanaí ach tá leath na h-oibre déanta anois agam.

22.1.09

Scarmhargadh.

Má chloiseann tú bréagadóir ag maigh nach bhfuil de chúis ar fhadhbanna an gheilleagar in Éirinn ach fadhbhanna idirnáisiúnta (go h-áirithe i rannóg tithíochta SAM) agus gur beag is féidir a dhéanamh faoi go dtí go dtagann feabhas ar choinníollacha thar lear, ceistigh cén fáth go bhfuil an titim marfach ar scarmhargadh Átha Chliath le dhá bhliain anuas dhá oiread chomh dona le titim i scarmhargaí Nua Eabhrac?Níl scaranna agam féin, ná pinsin ach oiread, ach fós, is cúis imní dom go bhfuil an tóin ag titim as geilleagar na tíre agus níl faic na ngrást á dhéanamh ag an rialtas faoi. Níleadar fiú sásta a ghlacadh leis gurb iadsan agus a gcairde i mBaile an Bhriotaigh is cúis lenar gcruachás. Mo seacht mhallacht oraibh a bhastardaibh dhubha. Tá bhur lá ag teacht.

17.1.09

Ard Scoláire!

Tús maith leath na h-oibre.

15.1.09

Ag Éisteacht leis an tSreang

Níl a fhios agam cár chualas faoin tSreang i dtús. Bhí a fhios agam go raibh sé ar TG4 (is dócha go bhfacthas fógraí) ach níor bhreathnaigh mé air riamh ansin. An trácht is luath a chuimhníonn orm ná anseo, ar bhlag nach bacaim leis a thuilleadh.
Thar an Nollaig chuaigh mé chuig xtravision le mala lán de chluichí don Nintendo DS nach n-imríonn na páistí leo níos mó (ná h-abair focal!) agus thugadar €40 dom dóibh. Is annamh a cheannaím DVDs ach chonaic mé Séasúr a hAon ann agus ag cuimhniú ar a chuala mé faoi cheana, cheannaigh mé é.

Is clár iontach é. Tá'n scríobhnóireacht gan sárú. Tá'n greann fíor dhorcha ach greannmhar fós. Ed Burns ceann dos na scríbhneoirí agus is léir go bhfuil an-dúil aige dá oidhreacht Ghaelach. Go luath sa sraith bhí dhá Cop ann a bhí tugtha don ól , leisciúil agus gan maitheas ar bith nár cuireadh ar an gcás ach chun iad a dhíbirt ó pé roinn a bhíodar ann roimhe. Mar a dheireann Lieutentant Daniels:
"I don't have a designated driver between them"
LOL. Ach cén ainm a bhí ar an dá bhodach úd?

Polk & Mahone!

N'fheadar an bhfuil 'in-jokes' eile ann i dteangacha eile nach dtuigim?

Le coicís anuas 'sé an freagra chéanna chuile oíche ar an gceist "an bhfuil aon rud ar an dteilifís anocht". Níl ach gearán amháin agam agus is é sin gur fíor deacair gan ach clár amháin a fheiscint in aghaidh an oíche. Tá Séasúr a hAon feicthe ina iomláine anois (laistigh de choicís!) agus aréir d'fhilleas ar xtravision chun Seasúr a Dó a cheannach.

Tá díolachán ar siúl acu fé láthair agus is féidir séasúr a cheannach ar €34 . Is margadh iontach é sin - cosnaíonn siad seasca euro fiú ar líne.

Fillfidh mé ar an tsraith breá seo arís a cháirde, b'fhéidir chun aiste cheart a scríobh air théamanna doimhin a phléitear sa chlár, ach níl am agam é a dhéanamh anois, tá clár maith ar an dteilifís anocht nach dteastaíonn uaim cailliúint ...

14.1.09

MMR

Dár ndóigh, tá sé tugtha fé ndeara agaibh nach bhfuil mórán le rá anseo agam faoin uathachais go dtí seo. Ní hé go bhfuil eagla orm an ábhar chonspóideach a phlé ach gur theastaigh uaim beagáinín taithí a ghnóthú ar an meán roimh greim a bhaint as an chnámh spairne. Inniú thógas m'iníon chuig an dochtúir chun an instealladh MMR a fháilt. Mar a luaigh mé cheana, tá beagnach trí bhliain d'aois bainte amach aici, ach bhí imní orainn roimh an MMR agus an córas imdhíonadh go ginearálta.

Tá lán d'fhios againn faoin taighde a léiríonn nach bhfuil ceangailt ar bith idir an MMR agus an t-uathachais. Níl dabht ar bith againn ach oiread faoi éifeacht agus tábhacht an chórais imdhíonadh chun sláinte phoiblí a chosaint agus a chaomhnú.

Chomh maith le sin, d'fháthmheasadh mo mhac le h-uathachais sula bhfuair sé an instealladh MMR. Nílim cinnte a thuilleadh ach tá seans ann gur chuir muid an MMR ar an méar fada (ar an MMR fada!) ag an am, de bharr buaireamh a bhí orainn ag an am i dtaobh easpa forbartha an bhfear beag.

Tá roinnt daoine nach nglacann leis an taighde thuas. Tá roinnt eile a cheapann gur b'é Thimerosal (comhdhúil mhearcair) príomhchúis an uathachais. Níleamar ina measc.

Ach fós, fós ...

Cad faoin féidearthacht gurb é an méid mearcair iomlán a ghlacann páiste thar tréimhse an 13 mí a moltar an chóras imdhíonadh iomlán a dhéanamh cúis an uathachais? Níl taighde ann fós a léiríonn gur fíor seo, ach níl taighde ann ach oiread a léiríonn nach fíor. Cad faoin féidearthacht gur fíor seo ach amháin i bpáistí a bhfuil togracht géiniteach acu don uathachais? Dár ndóigh, agus mac againn le h-uathachas bhí ábhar imní againn i dtaobh oidhreacht ghéiniteach ár gcailín is óige.

Faoi dheireadh, an cinneadh a rinneadh ná an córas imdhíonadh a leanadh ach é a dhéanamh thar tréimhse i bhfad níos faide agus na instealltaí éagsúla a scaipeadh amach chomh fada agus a b'fhéidir.

Mar shampla, ar an chlár a bhí á leanúint againn bhí dhá instealltaí le tabhairt ag aois dhá mhí, ceithre mhí agus arís ag sé mhí. B'shin iad an DTaP/IPV/Hib (5 in 1) agus an Men C. 'Séard a rinneamar ná instealladh Tetravac (4 in 1) a thógaint in áit an '5 in 1' ag aois dhá, ceithre agus ocht mhí déag agus an Hib agus Men C ag aois tríocha mhí.

Sa deireadh thiar thall is inniú á chríochnaíomar an chláir agus cúig mí is tríocha bainte amach aici. Níl rian den uathachais le sonrú fós agus beag seans anois go mbeidh.

Caithfidh mé moladh a thabhairt dár dochtúirí a bhí tuisceanach dár mbuairimh agus cé gur cinnte gur cheapadar go raibheamar gealtach sláinte ár leanbh a chur i mbaol tré an imdhíonadh a moilliú, níor chuireadar brú riamh orainn an cúrsa a bhrostú. Maith sibh!

Cén comhairle a thabharfainn do thuimitheoirí leanaí óga measc mo léitheoirí? Mura bhfuil uathachas ar bith i bhúr gclann lean comhairle na n-údaráis. Má tá, déanaigí bhur taighde féin agus tógaigí bhur rogha féin.