31.10.10

Simply Beautiful

Seo liricí iomlán an amhráin thíosluaite, ach seans maith go bhfuil botúin ann, mar níl an fuaim ró-mhaith ar an tseantéip.  Tá sé deacair a chreidiúint nach féidir liom rian de a aimsiú ar an idirlín agus tá imní orm go ndéanfaidh na liricí thíos éagóir ar an gcumadóir, mar is éasca go n-athródh brí an amhráin le focal nó dhó ar bheith ar lár nó ar strae, go háirithe nuair is téama spioradálta atá á phlé.   Fáilte roimh cheartúcháin ar bith agus bhéinn fíor-bhuíoch má aithníonn éinne an cheol.

My old man says heaven's a myth.
We come and go child, that's all there is.
No fallen angels or tortured souls,
You just put your faith child in what you know.

And that's when your boat's lost, out at sea,
you just close your eyes child and think of me,
you know that I'll be there, when you reach out,
I'll always be there, yes I'll be there.

Will you be there? Will you be there? Will you be there? Will you be there?
When I reach out? When I reach out? When I reach out? When I reach out?

My old girl says, pay no heed child,
A little thinking's a dangerous thing.
Now, don't go filling up that child's head,
Leave him something for himself.

And that's don't forget when you're far from grace child,
there's always room for a little faith.
And that I'll be there, when you reach out,
I'll always be there, yes I'll be there.

Will you be there? Will you be there? Will you be there? Will you be there?
When I reach out? When I reach out? When I reach out? When I reach out?

[My uncle Liam??] never once set,
foot inside a church all his adult life,
Just the once when he upped and wed his,
childhood sweetheart and lifelong friend.

They said that is [simple child, as a loves they said??]
She kicks ball it seems with her left foot,
And so on her head well, so be it,
And from that day on never spoke with him.

She was simply beautiful, simply beautiful, simply beautiful,
simply beautiful, simply beautiful, she was simply beautiful.

Did you know light travels from,
the furthest corners of our known universe,
Hits the atmosphere something close to
One hundred eighty six thousand miles and hour?

Hits the earth and it splits in two,
Hits the back of your eye child and comes out blue.
And it's like the ocean, like the sky child,
Like the tear that might fall from your eye.

And it's simply beautiful, simply beautiful, simply beautiful,
simply beautiful, simply beautiful, simply beautiful.

Jesus loves me, I've no doubt,
When my boat's lost and [ ??? ] is out,
I just put my faith in what I know.
And it's here I am now, just watch me go.

'Cause I'm simply beautiful, simply beautiful, simply beautiful,
simply beautiful, simply beautiful, I'm simply beautiful.

Simply beautiful, simply beautiful, simply beautiful,
simply beautiful, simply beautiful, simply beautiful.

Cad is brí leis?  Omós diasach, diachach nó daonnach?

29.10.10

Alice's Restaurant.

Bhíos ag cuardú san áiléir anocht agus cad a tháinig mé orthu ach dhá bhosca mór de sean-chaiséid cheoil?  An cuimhin le héinne eile na caiséid?  Táim ró-óg aon taithí bheith agam ar chéirníní ach tógadh mé roimh ré na ndlúthdioscaí agus is ar chaiséid a cheanaíodh ceol nuair a bhí mé óg.  Tá roinnt albaim iontacha agam ann:

The Real Thing - Faith No More
Anglel Dust - Faith No More
Siamese Dream - Smashing Pumpkins
Mellon Collie and the Infinite Sadness - Smashing Pumpkins
Rum, Sodomy & the Lash - The Pogues
The Stone Roses
Rage Against the Machine
Trailer - Ash
Last Splash - The Breeders
Smart - Sleeper
(What's the story?) Morning Glory - Oasis
Incesticide - Nirvana
In Utero - Nirvana
Pocket Full of Kryptonite - Spin Doctors
3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of ... - Arrested Development

Tá cuid acu sin nach bhfuil cloiste agam leis na blianta agus caithfidh mé am a dhéanamh iad a sheinneadh arís.  Dár ndóigh bheadh sé i bhfad níos éascaí iad a lorg ar mp3 agus éisteacht leo ar an nguthán nó sa charr nó aon áit eile seachas an seanseinnteoir téipeanna atá agam sa chistin a úsáid.

Cad eile a bhí sna boscaí dubha?  Bhuel, a léitheoirí, má raibh sibh óg sna luath nóchadaí nuair a bhíos óg, b'fhéidir gur chuala sibh trácht ar chraoltóir creachadóireach i mBÁC dárbh ainm Alice's Restaurant?  Bhíodh  sí le cloisint tráthnóntaí Dé hAoine & Dé Sathairn amháin, más buan mo chuimhne agus  bhí sé de nós agam ceol a thaifid uaidh agus tá deich gcaiséid de cheol na linne sin anois agam agus is seod é chuile ceann acu.  Tá mé ag éisteacht le ceann acu anois agus níl ach tuairim is leath des na amhráin orthu breactha síos agam sna himchártaí.  Is dócha nach raibh a fhios agam cé hiad leath des na bhannaí a bhíodh á thaifead agam, agus ní raibh Google ann ag an am chun fiosrú a dhéanamh.

Anois dár ndóigh ní gá ach gúgláil a dhéanamh ar na liricí chun ainm an banna agus an amhrán a aimsiú.

Ar an chéad téip tá na seoid a leanas aimsithe agam:

Dinosaur Jr. - Feel the Pain.
Drugstore - Superglider.
Therapy? - Die Laughing.
Magnapop - Ride.
L7 - Pretend We're Dead.

Tá amhrán álainn amháin air nach bhfuil mé in ann a aimsiú ar an idirlíon in aon chor:

Hada te Hada - Simply Beautiful. 

Sin atá breachta san imchárta ar aon nós ach ní féidir liom trácht ar bith air a aimsiú.  B'fhéidir nach shin ainm an ghrúpa agus b'fhéidir nach Simply Beautiful ainm an amhráin ach oiread ach cantar amach na focail sin mar churfá agus má tá sé cloiste agaibh riamh, aithneoidh sibh láithreach é.

Tosnaíonn an t-amhrán mar seo:

"My old man says heaven's a myth.
We come and go child, that's all there is.
No fallen angels or tortured souls,
You just put your faith child in what you know."

An cuimhin le héinne eile Alice's Restaurant nó an aithníonn éinne an rann seo?

28.10.10

Litir chun fhreasúra.

Beidh toghchán againn sár i bhfad (le cúnamh cé) agus tá mo smaointe anois ag díriú ar cé hiad a thuillfidh m'uimhreacha ar phár lá an chinniúna.  Tá sé ráite agam cheanna féin gur ar éigin a cheapaim go ndéanfaidh sé pioc de dhifríocht cé atá i gceannas an ainnis mar go bhfuil an oiread acu aontaithe gur gá bunachar sóisialta na tíre a scrois ar mhaithe na mbanc, idir náisiúnta agus ehm ... idirnáisiúnta.

Cúig billiún déag de ghearrtha laistigh de cheithre bhliana an ea?  Is annamh a theipeann mo Ghaeilge orm ach tá súil agam go ngabhfar mo leithscéal má lúim siar ar theanga ghonnta ár gcomharsan - fuck off.

Cad is féidir a dhéanamh mar sin? Tá caiteachas de chaoga billiún nó mar sin ag teastáil chun leanúint mar atáimid agus níl coinne acu ach le tríocha billiún nó mar sin mar ioncam.  Glacaim gur gá an bhearna a laghdú ach ní ar chaoi a bhrisfidh an tír.

Ar an gcéad dul síos, caithfidh aon gearrthacha a thosú ag barr.  B'fhéidir go mbeidh gá an pinsin nó an dól a ghearradh, ach ní nuair atá stáitséirbhísigh áirithe ar thuarastáil os cionn dhá chéad míle (€200k) agus ní nuair atá iar-stáitséirbhísigh ar phinsin os cionn céad míle (€100k).  Is dócha nach leath na hoibre atá anseo ach nílim chun uimhir ar bith a thabhairt d'aon pháirtí nach ngeallann uas-thuarastal an stáitséirbhís a ghearradh go aon chéad mhíle euro (€100k).   Níl sé ar chumas an stáit pingin níos mó a thabhairt d'éinne.  Má tá daoine ann nach bhfuil sásta obair ar an méid sin is féidir leo bailiú leo amach as a bpostanna agus ná buailfear an doras iad ar an tslí amach.  Chomh maith le sin, caithfidh uas-phinsin a chur i bhfeidhm agus thosóinn ar chaoga míle euro (€50k).  Níl an t-airgead ann níos mó a íoc agus tá sé soiléir anois nach raibh riamh.

An dara polasaí atá ar intinn agam tacú leis ná deireadh iomlán a chur le faoiseamh cáineach ar phinsin príobháideacha.  Maíonn Vincent Browne go bhféadfaí trí go leith billiún de euro (€3.5bn) a shábháil in aghaidh na bliana tré na faoisimh cháine seo a stopadh, uimhir atá dochreidte a léamh. Tá a leithéidí Fingers, Seánaí Dána agus an Drumadóir Beag in ann pinsin ollmhóra a chur ar leataobh dóibh féin agus níl an stáit fiú ag gearradh cáin ar an rachmais iontach atá acu len é a dhéanamh?

An triú polasaí atá mé ag iarradh a fheiscint ná séanadh na fiacha atá glactha ag an rialtas ar ár son, nó ar son a gcairde sna bainc is cóir a rá.  Seasann an fiachas náisiúnta ag nócha billiún euro anois (€90bn), fiú gan bannaí NAMA a bheith san áireamh.  Níl seans dá laghad go mbeimid riamh in ann é sin a aisíoc agus b'fhearr é sin a admháíl anois, seachas an tír a scrios ag iarradh an fhírinne sin a shéanadh.  Tá sé soiléir do chách anois go dteipfidh orainn bannaí a aisíoc am éigin sna blianta atá romhain.  Níl ciall ar bith ag baint le leanúint le hiarrachtaí an dalla mullóg a chur orainn ná éinne eile a thuilleadh.   Le déanaí bhí Joan Burton ag argóint le Lenny sa Dáil faoi chostas aisíocadh na mbannaí seo.  An gcosnóidh sé billiún go leith (€1.5bn) nó trí billiúin (€3bn)?  Hmm, níl sé soiléir domsa agus níl sé soiléir domsa ach oiread go bhfuil sé soiléir do cheachtar acusan.  Cuimhnigh nach bhfuileadar ag argóint ach faoi bannaí Anglo amháin, gan trácht ar an nócha billiún!  Caithfidh aon páirtí a bhfuil mo vótasa uathu a ghealladh nach bhfuileadar chun bannaí a eisíodh i ndiaidh Fómhar 2008 a aisíoc.  B'shin an am a ghoid na bainc an tír agus níl muintir na hÉireann freagrach as na fiachaí sin, dár liom. 

Sin agaibh mar sin mo ghearrthacha.  Trí billiún go leith (€3.5bn) ar fhaoiseamh cháineach do phinsin phríobháideacha.  Trí billiún (€3bn) eile nó mar sin de bharr séanadh na mbannaí.  Billiún (€1bn) eile (ar a laghad) tré uas-thuarastal agus uas-phinisn a chur i bhfeidhm sa státséirbhís.  Seacht mbilliún go leith (€7.5bn) mar thús agus feicfimid cá mbeimid anuraidh.

Dár ndóigh is féidir breis ioncam a bhaint amach tré athruithe a dhéanamh ar rátaí cáineach, ach fágfaidh mé na tuairimí sin do phost éigin eile.

Tá mé chun scríobh chuig páirtithe an fhreasúra ag lorg a smaointe ar na gearrthacha seo.  Nílim chun fiú uimhir a fiche a chur amú ar aon bhastún nach féidir leis on léi aontú liom orthu, nó smaointe níos fearr a nochtú.

27.10.10

Na muca fós ag gnúsacht.

Bhíos as-líne, as-tír, as-saol le breis is mí nó mar sin anuas ach ar filleadh anois dom, tá ionadh orm go bhfuil na muca thíosluaite fós ag gnúsacht agus nach bhfuil an réabhlóid tosnaithe, ná baol ann leis fiú.

Más iomaí modh muc a mharú cén fáth go bhfuileadar fós saor chun praiseach a dhéanamh don tír?