14.9.10

Buille Maraithe na Muice?


Tá sé i gcoinne an dlí a bheith i bhfeighil gluaisteáin agus tú fé thionchar an óil.  Nach cóir go mbeadh sé i gcoinne an dlí mesice nó póit a bheith ort i bhfeighil tír?

Tá'n scéal á shéanadh ag an mbastún, ach nuair a chuirtear Morning Ireland na maidine ar an idirlíon amach anseo beidh an agallamh náireach le cloisteáil ag gach duine.  Deanaigí bhur gcinntí féin.

Chualas féin ar maidin é agus sin díreach a cheapas - tá póit ar an bhfocar sin!

Meas mór do 'What Goes Up' ón mBiorán as ucht an bpictiúir thuas.

10.9.10

Sínígí anseo, mura miste libh ...

N'fheadar an bhfuil aon ní chomh neamhéifeachtach le hachainí idirlíne?

Fós féin, tá duine éigin i ndiaidh feachtas ar-líne a bhunú chun brú a chur ar an Roinn culú ón gcinneadh stádas na scoileanna ABA a athrú, ionas nach scoileanna ABA a bhéas iontu a thuilleadh.  Go bhfios dom, tá an cinneadh seo déanta, agus glacta leis beag nó mór ag na scoileanna féin, cé gur b'fhéidir nach mó ná sásta a bhí cuid acu géilleadh le haineolas na Roinne ar deireadh.

Cad is fiú a bheith ag gearán anois faoi nuair atá an feall déanta?  Tá a fhios againn dár ndóigh cé orthú a fhileann feallanna.  B'fhéidir gurb fhiú é a shíniú ar mhaithe cruachás na leanaí seo a choimeád i mbéil an phobail, ach nuair a fheicim cé atá mar an cheathrú duine á shíniú is ar mire atáim.

Cheapfá gur gnáth-shaoránach an amadán úd gan tionchar ar bith aige ar chúrsaí na tíre ach nach bhfuil aon rud eile go bhféadfadh sé a dhéanamh seachas a hainm a chur hachainí idirlíne?  Mo náire thú a Phóilín!

In aineoinn masla an ghlasra, sínígí anseo, le bhur dtoil.