14.1.09

MMR

Dár ndóigh, tá sé tugtha fé ndeara agaibh nach bhfuil mórán le rá anseo agam faoin uathachais go dtí seo. Ní hé go bhfuil eagla orm an ábhar chonspóideach a phlé ach gur theastaigh uaim beagáinín taithí a ghnóthú ar an meán roimh greim a bhaint as an chnámh spairne. Inniú thógas m'iníon chuig an dochtúir chun an instealladh MMR a fháilt. Mar a luaigh mé cheana, tá beagnach trí bhliain d'aois bainte amach aici, ach bhí imní orainn roimh an MMR agus an córas imdhíonadh go ginearálta.

Tá lán d'fhios againn faoin taighde a léiríonn nach bhfuil ceangailt ar bith idir an MMR agus an t-uathachais. Níl dabht ar bith againn ach oiread faoi éifeacht agus tábhacht an chórais imdhíonadh chun sláinte phoiblí a chosaint agus a chaomhnú.

Chomh maith le sin, d'fháthmheasadh mo mhac le h-uathachais sula bhfuair sé an instealladh MMR. Nílim cinnte a thuilleadh ach tá seans ann gur chuir muid an MMR ar an méar fada (ar an MMR fada!) ag an am, de bharr buaireamh a bhí orainn ag an am i dtaobh easpa forbartha an bhfear beag.

Tá roinnt daoine nach nglacann leis an taighde thuas. Tá roinnt eile a cheapann gur b'é Thimerosal (comhdhúil mhearcair) príomhchúis an uathachais. Níleamar ina measc.

Ach fós, fós ...

Cad faoin féidearthacht gurb é an méid mearcair iomlán a ghlacann páiste thar tréimhse an 13 mí a moltar an chóras imdhíonadh iomlán a dhéanamh cúis an uathachais? Níl taighde ann fós a léiríonn gur fíor seo, ach níl taighde ann ach oiread a léiríonn nach fíor. Cad faoin féidearthacht gur fíor seo ach amháin i bpáistí a bhfuil togracht géiniteach acu don uathachais? Dár ndóigh, agus mac againn le h-uathachas bhí ábhar imní againn i dtaobh oidhreacht ghéiniteach ár gcailín is óige.

Faoi dheireadh, an cinneadh a rinneadh ná an córas imdhíonadh a leanadh ach é a dhéanamh thar tréimhse i bhfad níos faide agus na instealltaí éagsúla a scaipeadh amach chomh fada agus a b'fhéidir.

Mar shampla, ar an chlár a bhí á leanúint againn bhí dhá instealltaí le tabhairt ag aois dhá mhí, ceithre mhí agus arís ag sé mhí. B'shin iad an DTaP/IPV/Hib (5 in 1) agus an Men C. 'Séard a rinneamar ná instealladh Tetravac (4 in 1) a thógaint in áit an '5 in 1' ag aois dhá, ceithre agus ocht mhí déag agus an Hib agus Men C ag aois tríocha mhí.

Sa deireadh thiar thall is inniú á chríochnaíomar an chláir agus cúig mí is tríocha bainte amach aici. Níl rian den uathachais le sonrú fós agus beag seans anois go mbeidh.

Caithfidh mé moladh a thabhairt dár dochtúirí a bhí tuisceanach dár mbuairimh agus cé gur cinnte gur cheapadar go raibheamar gealtach sláinte ár leanbh a chur i mbaol tré an imdhíonadh a moilliú, níor chuireadar brú riamh orainn an cúrsa a bhrostú. Maith sibh!

Cén comhairle a thabharfainn do thuimitheoirí leanaí óga measc mo léitheoirí? Mura bhfuil uathachas ar bith i bhúr gclann lean comhairle na n-údaráis. Má tá, déanaigí bhur taighde féin agus tógaigí bhur rogha féin.

No comments:

Post a Comment