21.11.08

An Náisiún (Airteagail 1-3)

Arís, níl fadhb ar bith agam lena bhfuil le rá ag an mBunreacht faoin Náisiún ach tabharfar fé dheara nach ndéantar idirdhealú idir saoránaigh le míchumas agus saoránaigh gan. Táimid uile páirteach sa Náisiún agus seasann sé dá bharr go mba chóir go mbeadh na ceartanna céanna againn.

Ach fós, tá athruithe le chur agam faoi bhur mbráid, a leitheoirí dhílse.

Táim den tuairim gur is lú is fearr, más féidir Gaeilge a chur ar "less is more". (Ní aontaíonn mo bhean - ha ha!).

'Séard atá i mBunreacht ná, bhuel, bun reacht. Ní chóir iarracht a dhéanamh dlíthe a chur ann, go h-áirithe dlíthe a d'fheadfaí coinne a bheith ann go mbeidh fonn a n-athrú ann amach anseo. Déanadh athrú ar Airteagail 2 's a 3 tar éis siniú Comhréiteach Aoine a' Chéasta. B'shin é toil an phobail agus caithfear glacadh le sin. Ach dá mbeadh reifreann eile a chur agam glanfainn Airteagal a 3 amach as go h-iomlán.

Ní raibh gá Bunreacht na Stáit Aontaithe a athrú nuair a ghlacadar le Hawaii no Alaska, an raibh?

Seo h-iad Airteagail a 1 's a 2 mar a d'fhágainn iad.Creid nó ná creid é, d'aimsigh mé taidhpó sa chóip a íoslódáil mé ó www.constitution.ie. Cheartaigh mé sa leagan thuas. An féidir libh é a aimsiú? Dár ndóigh ní raibh an taidhpó chéanna sa leagan foilsithe atá sa bhaile agam - is beag baol go bhféadfaí éalú ó phointí pionóis dá bharr, ach cá bhfios?

No comments:

Post a Comment