15.2.10

De réir a chéile a chailltear an mhisnigh.

Tá sé seachtain curtha isteach agam ar bhóithre agus cúlbhóithre timpeall na háite agus caithfidh mé a admháil nach bhfuil ag éirí liom a thuilleadh mar a bhí ag súil liom.  San chéad ceithre seachtain laghdaigh mé ó 94kg go 87.5kg agus bhíos lán sásta le sin.  Ó shin i leith áfach, is scéal eile atá le feiscint.

Níl ach .5kg breise caillte agam, cé go bhfuil an trí turas in aghaidh na seachtaine fós á dhéanamh agam.  Dé hAoine seo chaite, réitigh mé gur an fhadhb ná go bhfuil sé ró-éasca dhom anois an 25km a dhéanamh ar an bóthar leathan réidh agus gurb fhearr dhom cúrsa níos deacra a thriali.  Beidh sé níos éascaí a leithéid a dhéanamh nuair a thagann fad breise san lá, mar níl sé sábháilte a bheith ar na cúlbhóithre i ndiaidh teipeadh sholais na gréine.  Tá 33km á dhéanamh anois agam ach is ar dhrochbhóithre cnocach atá 4km nó mar sin den aistir.  An chéad lá thóg sé 15 nóiméad orm an méid sin a dhéanamh, rud a dhearbhaigh dhom go raibh an gnáth aistir éirithe ró-éasca.

An dara lá áfach, d'éirigh liom an méid sin a dhéanamh i 12 nóiméad agus 80 nóiméad don 33km iomlán.  Tá sé seo beagnach mar an gcéanna leis an 25km san uair atá taithí agam anois air.  Hmm.  Caithfidh mé súil a choiméad ar seo ar feadh an dhá seachtain atá fágtha i Mí Feabhra.  Beidh sé díomach mura n-éiríonn liom 3kg nó mar sin a chailliúnt i ndiaidh an tréaniarracht a dhéanamh.

Dár ndóigh ní raibh mé ag súil go gcaillfinn 6kg gach Mí, ach bhíos ag súil le 6kg a chailliúnt i Feabhra agus Márta le chéile.  Mura n-éiríonn liom é sin a dhéanamh, nílim cinnte cad ba chóir dom a dhéanamh?  Níl an t-am agam níos mó ná trí oíche sa seachtain a thabhairt don fheachtais.  Fáilte roimh gach comhairle ...

No comments:

Post a Comment