6.12.08

An Stát (Airteagal 7)

Socraíonn Airteagal 7 an Brat Náisiúnta mar an Trídhathach glas, bán agus oráiste. Níl seo rodheacair smaoineamh ar fáth a mbeadh cúis lena n-athrú, dár ndóigh, ach ní minic go gcloistear gearán faoi mhiniú an Brat.

'Sí an t-aon fadhb atá agamsa leis an Airteagal seo ná go bhfuil sé sa bhunrecht sa chéad áit. Cad chuige gur gá a leithéad a bheith ann? Níl sé léite ina iomlána fós agam, ach beidh ionadh orm má léim go bhfuil BÁC socraithe mar phríomh chathair ann. Nó má tá Teach Laighean socraithe mar ionad na Dála. Táim den tuairim nár chomhair nithe mar seo a bheith sa Bhunreacht in aon chor. Nuair a thagann an lá gur gá brat nua a roghnú, tá súil agam go dtabharfar áird ar smaointe agus rogha an phobail ach ní chóir go mbeadh gá le reifreann! Nuair a thagann an lá úd, seo í mo roghasa:

Slán le hAirteagal 7 mar sin.

No comments:

Post a Comment