13.1.10

Aistear beag agus laghdú beag.

Aistear beag eile ar an rothar anocht. 23.5km i 61 nóiméad. Beidh feabhas le feiscint san am sin sna míonna atá le teacht. Laghdú beag sa mheáchan go 92kg freisin. I ndáiríre áfach, seans maith gur an laghdú suantasach (100%) san méid alcól atá á ól agam is cúis le sin, seachas dhá oíche ag tarraingt mo thóin mhór timpeall cúlbhóithre an bhaile!


3 comments: