14.2.16

Contae Chorcaí.

Tá cúig dáilcheantar sa chontae is mó sa tír, agus ocht suíochán déag le roinnt eatarthu.  Tá suíochán amháin caillte acu ó 2011, rud a chinntíonn go mbeidh díomá ar duine éigin.  Beidh díomá ar níos mó ná duine éigin ... fan go bhfeicfidh sibh.

Corcaigh Thoir. Maraon le roinnt áiteanna eile sa tír, tá tóin titithe as vóta an LO anseo. Níor éirigh leo ach comhairleoir chontae amháin a thoghadh i 2014, aineoinn go raibh cúótá go leith acu i 2011.  Bhí gar a dhóthain de chúóta ag FF anseo i 2011 ach roinneadar idir bheirt é, rud a chiallaigh gur chailleadar amach go hiomlán.  Beidh a vótá ábhairín níos airde an uair seo, ach fós ní bheidh ach díreach os cionn cúóta amháin acu, rud a chiallaíonn go bhfuil baol ann go gcaillfidís amach arís.  Bhí fadhbanna ag SF sa toghcheantar seo le blianta beaga anuas agus cuireadh baill ar fionraí ón bpáirtí dá bharr.  Anuas ar sin (nó b'fhéidir dá bharr) tá a theachta Sandra McLellan SF ag éirigh as.  An bhfuil baol ann go gcaillfidís an suíochán seo a bhuadar gan choinne i 2011.  I ndáiríre níl.  Aineoinn na fadhbanna inmheánacha tá vóta láidir anseo acu agus toghfar a n-iarrathóir nua McCarthy SF le cúóta iomlán gan stró.  Amhlaidh an scéal leis na léinte gorma. Bhí os cionn cúóta go leith acu i 2011 agus gach cuma ar an scéal go mbeidh arís.  Atoghfar Tom Barry FG agus David Stanton FG gan fhadhb. Fágann sin Seán Sherlock LO ag troid don suíochán deireanach idir an dhá iarrathóir ó Fhianna Fáil.  Murach go raibh ach iarrathóir amháin acu, tabharfainn do Fianna Fáil an suíochán, cinnte dearfa, ach os rud é go bhfuileadar ag cur beirt san iomaíocht, tá seans fós ag Sherlock iad a scoilt agus é a ghoid uathu.  Ní fheicim cá bhfaighfidh Sherlock na haistrithe a bheidh uaidh, ach ní fheicim ach oiread cá bhfaighfidh Fianna Fáil iad, seachas óna chéile.  Fágfaidh mé an suíochán seo i gcolún GF.

Tuar: FG-2 SF-1 GF-1.

Corcaigh Thuaidh-Lár. Tá ceithre suíochán eile anseo ach arís éasca go leor a thuar go dtógfaidh Dara Murphy FG agus Johnathon O'Brien SF ceann an duine acu.  Tar éis sin áfach, éiríonn cúrsaí i bhfad níos deacra.  Ba chóir go mbeadh Billy Kelliher FF slán cé nach bhfuil an méid sin cinnte ach oiread.  Beidh Mick Barry AAA san iomaíocht anseo freisin agus ní féidir Kathleen Lynch LO a fhágáil ar lár fós.  I ndeireadh na dála, is é Mick Barry a thógfaidh é, mar go mbeidh triomlach d'aistrithe an dara léine gorm ag teastáil chun Murphy a thoghadh agus mar sin ní bheidh mórán fágtha chun cabhrú le Lynch.  Ar eite eile an speictrim, beidh an dara iomaitheoir ó SF ann chun roinnt vótaí a chaitheamh i dtreo Mick Barry.  An réabhlóid abú!

Tuar: SF-1 FG-1 FF-1 AAA-1(+1).

Corcaigh Thuaidh-Thiar.  Níl baol ar bith go dtiocfaidh aon athrú anseo.  Bhí os cionn 50% den vóta ag na léinte gorma anseo i 2011 agus fiú má thagann titim éigin ar sin, ba chóir go mbeadh Michael Creed FG agus Áine Brady FG slán, rud a shásódh Tom Barry ar aon nós.  Maith a' fear Tom - yeeooow! Cinnte tá cúóta anseo ag Fianna Fáil freisin.  Mura chailleadar i 2011 é, níleadar chun é a chailliúnt an t-am seo.  Fillfidh Moynihan FF mar sin.

Tuar: FG-2 FF-1.

Corcaigh Theas-Lár. Seo an ceann ar a ghlaotar grúpa an bháis, mar gheall go bhfuil suíochán amháin le cailliúint ann, rud a chiallaíonn go bhfuil duine de na teachtaí le himeacht, fiú sular caitear an chéad vóta fiú.  Tá próifíl ard ag an cúigear acu cé nach mbeidh sar i bhfad.  Cé hé an duine a chaillfidh? Ciarán Lynch LO gan amhras.  Tá a suíochán imithe agus lán d'fhios sin ag gach éinne.  Beidh sé deacair ar Chiarán bocht suíochán sa Seanad a bhaint amach fiú mar dhuais sóláis mar nach bhfuil comhairleoirí contae ag an LO a thuilleadh mórán seanadóirí a thogadh.  É sin ráite, beidh Ciarán bocht gar go bharr an liosta is dócha agus b'fhéidir go mbeidh deis aige marachtáil sa dara teach go dtí an chéad toghchán eile. Sula dheirim a thuilleadh caithfidh mé an chéad dhá suíochán a thabhairt do Mícheál Martin FF agus Simon Coveney FG. Beidh an dhá pháirtí gob ar ghob mar a bhí i 2011 agus an uair seo ba chóir go mbeadh cúóta go leith an taobh acu.  Beidh gar go cúóta ag Ó Laoghaire SF agus is é a thógfaidh an tríú suíochán.  Fágann sin an ceann deireanach idir Buttimer FG agus McGrath FF. Níl aon slí a thuar cá rachaidh an ceann seo agus fágfaidh mé mar sin i gcolún GF é.

Tuar: FG-1(-1) FF-1(-1) SF-1(+1) GF-1.

Corcaigh Theas-Thiar. Seo an toghcheantar deireanach i gCúige na Mumhan agus bhí gar go 50% den vóta ag Fine Gael i 2011.  Fiú mura fhaigheann siad sin an t-am seo tá a dhá suíochán slán agus atoghfar Daly FG agus Harrington FG gan stró.  Beidh athrú anseo áfach agus is é sin ná go gcaillfidh McCarthy LO an suíochán a bhuaigh sé gan choinne i 2011. Níl ach iomaitheoir amháin ag Fianna Fáil agus tógfaidh Margaret Murphy-O'Mahony FF an suíochán.


Tuar: FG-2 FF-1.

2 comments:

  1. Más cuimhin leat an clár Vincent Browne in Corcaigh Thiar Theas agus daoine ar aithne orm agus ar ghaol liom iad, tá sé deacair gan 3 shuíochán dos na léinte gorma a thuar

    ReplyDelete
  2. Dia idir sinn agus an olc! Dá bhfaighfidís 3 as 3 bheadh uafás orm. Ní fheicim aon slí gur féidir leo é sin a dhéanamh.

    ReplyDelete